Informacija apie švietimo centro darbą karantino laikotarpiu

Elektrėnų švietimo paslaugų centras ir Pedagoginė psichologinė pagalba karantino laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu.
Tiek Centro, tiek PPT darbuotojai dirba įprastu darbo laiku: 8.0017.00 val. (pirmadieniaisketvirtadieniais), 8.0016.45 val. (penktadieniais). Pietų pertrauka: 12.0012.45 val.

Siekdami užtikrinti efektyvią pagalbą visoms savivaldybės ugdymo įstaigoms, pateikiame darbuotojų, su kuriais mokyklos galėtų susisiekti, kontaktus:

Konsultuojama sritis

Pareigybė

Konsultuoja nuotoliniu būdu vardas, pavardė

Telefono Nr.

Elektroninio pašto adresas

Neformalaus suaugusiųjų

švietimo klausimais

Direktorė

Vida Mikalajūnienė

+37068638592

vida.mikalajuniene@espc.lt    

Metodininkė

Ala Pupininkienė

+37068648914

ala.pupininkiene@espc.lt

Statistinių ir kitų ataskaitų rengimas ir teikimas.

Mokymo lėšų naudojimas, tarifikacijų sudarymas ir kiti įstaigų finansiniai klausimai.

Finansų analitikė

Vida Pranckevičienė

+37068638404

vida.pranckeviciene@espc.lt

Savivaldybės pedagogų konsultavimas metodinės veiklos vykdymo klausimais

Metodininkė

Vida Kandrotienė

+37062067677

vida.kandrotiene@espc.lt

Metodininkė

Ala Pupininkienė

+37068648914

ala.pupininkiene@espc.lt

Finansų analitikė

Vida Pranckevičienė

+37068638404

vida.pranckeviciene@espc.lt

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, jų paieška ir poreikis.

Metodininkė

 

Vida Kandrotienė

 

+37062067677

 

vida.kandrotiene@espc.lt

 

Metodininkė

Ala Pupininkienė

+37068648914

ala.pupininkiene@espc.lt

Savivaldybės pedagogų gerosios darbo patirties inicijavimas, sklaida pagal kuruojamas sritis (mokytojų metodiniai būreliai)

Metodininkė

Vida Kandrotienė

+37062067677

vida.kandrotiene@espc.lt

Metodininkė

Ala Pupininkienė

+37068648914

ala.pupininkiene@espc.lt

Finansų analitikė

Vida Pranckevičienė

+37068638404

vida.pranckeviciene@espc.lt

Olimpiadų, konkursų organizavimas nuotoliniu būdu

Metodininkė

Vida Kandrotienė

+37062067677

vida.kandrotiene@espc.lt

Metodininkė

Ala Pupininkienė

+37068648914

ala.pupininkiene@espc.lt

Finansų analitikė

Vida Pranckevičienė

+37068638404

vida.pranckeviciene@espc.lt

ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS (PPT) DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

 

 

  • PPT karantino laikotarpiu SUP vertinimų neatlieka.
  • PPT nuo kovo 30 d. konsultacinį darbą tęsia nuotoliniu būdu.

 

 

Informacija švietimo įstaigoms

 

Jei SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi PPT vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas, prašome elektroniniu paštu laura.baranauskiene@espc.lt) siųsti įstaigos vadovo pasirašytus ir nuskenuotus raštus dėl ankstesnio vertinimo dokumentų galiojimo pratęsimo iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir PPT turės galimybę atlikti SUP vertinimo pakartojimą, 

 

Tuo atveju, jei švietimo įstaiga yra atlikusi pirminį mokinio (vaiko) SUP poreikių įvertinimą ir turi tėvų sutikimą (6 priedą), prašome kreiptis el. p. laura.baranauskiene@espc.lt), siųsti švietimo įstaigos vadovo pasirašytą ir nuskenuotą raštą ir pridėti kitas dokumentų kopijas.

 

 

Informacija tėvams

 

Jei Jūsų vaikas ugdymo įstaigos nelanko, tačiau Jūs manote, kad jam reikia atlikti specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, prašome kreiptis el. p. laura.baranauskiene@espc.lt dėl tolimesnės vertinimo eigos bei dokumentų.  

 

Bendra informacija

 

Karantino dėl COVID-19 laikotarpiu PPT specialistai vykdo mokinių (vaikų), turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, tėvų (globėjų, rūpintojų), švietimo pagalbos specialistų, mokytojų, kitų suinteresuotų asmenų konsultavimą nuotoliniu būdu.

Kreipiantis prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis, trumpai aprašyti konsultacijos pagrindą.

 

Kontaktiniai asmenys:

 

Logopedė  L. Baranauskienė, el. p. laura.baranauskiene@espc.lt

Socialinė pedagogė  A. Sasnauskienė, el. p. aliona.sasnauskiene@espc.lt

Psichologė  I. Puronienė, el. p. ingrida.puroniene@espc.lt (konsultuoja nuo balandžio 14 dienos).

Tel. (8 528) 39 784