Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

2021 m. kovo 30 d. Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba rengia Respublikinę konferenciją - patirties sklaidą: „Iššūkiai ir galimybės teikiant pagalbą vaikui pasikeitusioje mokymo(si) aplinkoje“. Kviečiame aktyviai dalyvauti švietimo įstaigas, pasidalijant vertinga patirtimi su kitais švietimo bendruomenės dalyviais. Konferencijos pranešėjai galėtų būti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai teikiantys pagalbą vaikui/mokiniui.

Konferencijos nuostatai pridedami.

 

Ačiū už bendradarbiavimą.

Siekdami riboti kontaktų su asmenimis skaičių, Elektrėnų švietimo paslaugų centro ir Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai laikosi saugumo reikalavimų, todėl iki 2020 m. lapkričio 8 d. centro patalpose neformalūs suaugusiųjų susitikimai, renginiai, posėdžiai arba stabdomi arba vykdomi nuotoliniu būdu. 
 
Pedagoginė psichologinė tarnyba nuotoliniu būdu teikia informacinę, konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams. Taip pat nuotoliniu būdu teikia švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų.
 
ŠPC ir PPT darbuotojai pasiekiami elektroninio pašto adresais ir telefonais:
 
Veiklas karantino metu vykdome vadovaudamiesi šiais teisės aktais:
 
 
Informaciją pateikė:
Ala Pupininkienė,
Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Skelbiami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2020 m. biudžeto lėšomis, konkurso rezultatai.

4-7 m.