Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

 

Elektrėnų savivaldybė skelbia konkursą Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.

2021 m. rugpjūčio 12 d. vyks konkursas Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti. Konkursas paskelbtas 2021 m. balandžio 9 d. Nuoroda į pagrindinį skelbimą – http://www.elektrenai.lt/skelbimai/Darbo skelbimai

2021 m. kovo–balandžio mėn. Elektrėnų Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė A. Sasnauskienė parengė ir vykdė projektą „Būkime drauge“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio – darželio ikimokyklinio amžiaus „Gudručių“ grupės vaikams.

Projekto tikslas - stiprinti vaikų socialinius emocinius įgūdžius, skatinant atsakingą tarpusavio elgesį.

Emocinio intelekto lavinimas vaikystėje padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį, išklausyti, atskleisti save, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, nesidrovėti artumo, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais suaugusiaisiais. Tie patys emocinio intelekto įgūdžiai, lemiantys vaiko populiarumą tarp draugų bei uolumą mokykloje, po daugelio metų jam padės darbe ar sukūrus savo šeimą.

   Šių metų kovo 30 dieną vyko RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA - PATIRTIES SKLAIDA „IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS TEIKIANT PAGALBĄ VAIKUI PASIKEITUSIOJE MOKYMO(SI) APLINKOJE“, kurią organizavo Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.

   Gera matyti ir žinoti, kad temos aktualumas tapo visai, vaiką, supančiai mokymo(si) bei švietimo pagalbos teikimo bendruomenei. Norą pasidalinti savo patirtimi bei temos aktualumą atliepė švietimo pagalbos specialistai, mokytojai iš įvairių Lietuvos regionų. Skaitovų geografija buvo tikrai plati, nuo Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Skuodo iki Šiaulių, Joniškio, Panevėžio, Kėdainių.

   Konferencijos dienotvarkę sudarė 17 Žodinių pranešimų, 4 stendiniai pranešimai. Konferencija vyko „Zoom“ platformoje, tad tiems, kurie norėtų peržiūrėti konferenciją dalijamės filmuota medžiaga iš konferencijos.

   Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems pranešėjams bei dalyviams. Ačiū, kad buvote kartu, dalijotės patirtimi, tikimės pasisėmėte idėjų, praplėtėte naudojamų programėlių skrynią, atradote naujų pagalbos vaikui būdų.

 

Gintarė Mačionienė, direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti

 

Gerbiami Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų teikėjai, Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą.  Programos bus finansuojamos Elektrėnų savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšomis. Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje. Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius.

Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai, turintys žmogiškųjų išteklių personalą, kurie privalo turėti ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį, kartu su paraiška pateikia įrodančius dokumentus: išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, išklausytų kursų, mokymų pažymėjimų kopijos, kita. Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Prie paraiškos pridėti nuostatų/įstatų kopiją. Laisvasis mokytojas kartu su paraiška pateikia individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopiją.