Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

 

Elektrėnų savivaldybė skelbia konkursą Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.

2021 m. rugpjūčio 12 d. vyks konkursas Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti. Konkursas paskelbtas 2021 m. balandžio 9 d. Nuoroda į pagrindinį skelbimą – http://www.elektrenai.lt/skelbimai/Darbo skelbimai

Gerbiami Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų teikėjai, Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą.  Programos bus finansuojamos Elektrėnų savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšomis. Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje. Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius.

Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai, turintys žmogiškųjų išteklių personalą, kurie privalo turėti ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį, kartu su paraiška pateikia įrodančius dokumentus: išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, išklausytų kursų, mokymų pažymėjimų kopijos, kita. Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Prie paraiškos pridėti nuostatų/įstatų kopiją. Laisvasis mokytojas kartu su paraiška pateikia individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopiją.

Gerbiamieji,

tegul ši gražiausia pavasario šventė būna naujų vilčių, naujų svajų išsipildymo metas, o pražydęs gražus pavasaris įkvepia naujų jėgų, džiaugsmo, stiprybės ir optimizmo.

 

Su šv. Velykomis Jus sveikina

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro ir

Pedagoginės psichologinės tarnybos kolektyvas

2021 m.

2021 m. kovo 30 d. Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba rengia Respublikinę konferenciją - patirties sklaidą: „Iššūkiai ir galimybės teikiant pagalbą vaikui pasikeitusioje mokymo(si) aplinkoje“. Kviečiame aktyviai dalyvauti švietimo įstaigas, pasidalijant vertinga patirtimi su kitais švietimo bendruomenės dalyviais. Konferencijos pranešėjai galėtų būti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai teikiantys pagalbą vaikui/mokiniui.

Konferencijos nuostatai pridedami.

 

Ačiū už bendradarbiavimą.