Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

        Atsižvelgus į karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimą, Elektrėnų švietimo paslaugų centro darbas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

            Atnaujinama informacija apie veiklas bus skelbiama įstaigos tinklalapyje.

          Elektrėnų švietimo paslaugų centro darbuotojai bus pasiekiami el. paštais nurodytais www.espc.lt kontaktų srityje, telefonais nebus atsakinėjama.

            Daugiau informacijos el. pašto adresu: spc@elektrenai.lt, tel. +370 528 34271.

 

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro informacija

       Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Elektrėnų švietimo paslaugų centras, Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos organizuoja Elektrėnų savivaldybės mokytojų ekspertų ir mokytojų metodininkų atvirų pamokų/veiklų ciklą  „Elektrėnų krašte gyventi ir mokytis gera“, skirtą Elektrėnų jubiliejiniams metams. Renginio tikslai: ugdyti savivaldybės mokinių pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, juos supančiai aplinkai, savo namams, kraštiečiams, krašto istorijai, mokymo medžiagą siejant su mokinių patirtimi, interesais, poreikiais. Skatini Elektrėnų savivaldybės mokytojus ekspertus ir mokytojus metodininkus dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi. Sudaryti sąlygas visiems savivaldybės mokyklų mokytojams tobulinti pamokų stebėjimo, vertinimo, apibendrinimo gebėjimus.

             Kviečiame aktyviai dalyvauti.