Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

2018 m. birželio 6 d. vyko Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedžių Astos Lauciuvienės ir Lauros Baranauskienės organizuoti kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) praktiniai atvejų aptarimai. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų logopedai bei specialieji pedagogai. Jie turėjo galimybę išklausyti L. Baranauskienės skaitomą pranešimą „Skaitymo ir rašymo sutrikimų atpažinimas ankstyvajame ikimokykliniame, priešmokykliniame ir mokykliniame amžiuje“ bei diskutuoti disleksijų ir disgrafijų temomis iš savo darbo patirties. Atvejų aptarimų renginiais siekiama stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, įgyvendinti principą Kolega – kolegai”, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją bei profesinį tobulėjimą, skatinti gerosios patirties sklaidą bei užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp ugdymo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos. Kiti kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) praktiniai atvejų aptarimai numatomi 2018 m. rudenį.

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė

      Visame pasaulyje vaikystėje didžiąją bet kokios ikimokyklinio ugdymo programos dalį sudaro žaidimai, kurie yra svarbiausias vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla. Žaidimų metu vaikai įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai gebėjimai, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės. Žaidybinės veiklos metu formuojami kognityviniai gebėjimai: dėmesys, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis, mąstymas. Žaidimas yra pagrindinis ugdymo metodas, vaiko gyvenimo organizavimo forma. 

          2018 m. balandžio–gegužės mėn. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė A. Sasnauskienė Semeliškių vaikų darželyje „Gandriukas“ vykdė projektinę veiklą. Darželio vyresnieji ikimokyklinukai dalyvavo socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programoje „Būkime drauge“. Programos tikslas – stiprinti vaikų socialinius emocinius įgūdžius.