Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SKIRTI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITEI PAMINĖTI.

2017 M. LAPKRIČIO 20–26 D., KVIEČIAME ĮSIJUNGTI Į SAVAITĖS JUDĖJIMĄ „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“!

Švietimo paslaugų centro dovana mokytojams Centro 15 metų sukakčiai paminėti  seminaras „Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas: ką mokykla turi (žinoti) daryti“. Seminaro lektorė – Simona Bieliūnė, VU doktorantė.

Švietimo paslaugų centro 15 metų sukakčiai paminėti surengta švietimo centro metodininkės Vidos Kandrotienės kūrybinių darbų paroda tema „Mes augame ir tobulėjame kartu”.

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 2 d. bus vertinamos mokytojų konkurso paraiškos užsienio kalbų mokymų paslaugoms pirkti. Po konkurso bus aiški kaina 1 asmeniui, visų mokymų dalyvių skaičius, kuriems bus dalinai finansuojami mokymai. Tad dalyviai, iki 2017 m. spalio 27 d. užsiregistravę į mokymus mūsų tinklapyje, 2017 m. lapkričio 13 d. 18.30 val. kviečiami į „Ąžuolyno“ progimnaziją. Susitikimo tikslas  mokymosi sutarties, kuri bus pasirašoma tarp Jūsų ir Švietimo paslaugų centro, sąlygų, kainų aptarimas, susiskirstymas į grupes pas mokytojus, dėstančius tam tikrą kalbų lygį ir kiti Jums aktualūs klausimai.

Iki susitikimo!

Kviečiame aplankyti Vievio meno mokyklos bendruomenės kūrybinių darbų parodą „Ruduo”.