Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

Informacija tėvams ir pedagogams

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė 2017 metų lapkričio 23 dienomis dalyvavo seminare „Autizmo spektro sutrikimai: vaikų raidos ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo aspektai“ Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Seminare buvo pristatomi struktūruoto ugdymo ypatumai bei aplinkos pritaikymas autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams. 

Visi mes esame skirtingi.

Vieni savy nešiojam nerimą, vienatvę, kiti – šilumą ir juoką…

Nenusigręžkime nuo to, kuriam mūsų žemėje gyventi sunkiau.

Apkabinkime, nors aš kitoks, nors aš galvoju kitaip…

Iš manęs nesijuok ir manęs nepeik…

 

Lapkričio 16-ąją į visame pasaulyje minimos Tolerancijos dienos renginius įsitraukė ir Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba. 
Tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su edukacine valandėle „Draugų pieva“ aplankė  Semeliškių ir Pylimų vaikų darželių priešmokyklinio ir vyr. ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

       Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistė Asta Lauciuvienė 2017 m. lapkričio 7 d. dalyvavo Elektrėnų pradinės mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptariami mokinių ugdymosi sunkumai, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo aspektai bei bendradarbiavimo su tėvais galimybės. Posėdyje dalyvavo mokytojos Elona Sereikienė, Jūratė Valantavičienė, Rasa Venckienė, psichologė Sandra Judickienė, socialinė pedagogė Ramutė Mikalauskienė, logopedė Jolanta Pėtnyčienė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ingrida Mačionytė.

        Posėdžio aktualumą galime apibendrinti šia Ingridos Mačionytės išsakyta mintimi: Tokie bendri susitikimai yra ne tik gera proga išgirsti patarimų, kartu spręsti iškilusias problemas, bet patiems mūsų mokytojams pasidalinti savo patirtimi ir pasimokyti vieniems iš kitų.“

Informaciją parengė Asta Lauciuvienė

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SKIRTI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITEI PAMINĖTI.

2017 M. LAPKRIČIO 20–26 D., KVIEČIAME ĮSIJUNGTI Į SAVAITĖS JUDĖJIMĄ „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“!

Švietimo paslaugų centro dovana mokytojams Centro 15 metų sukakčiai paminėti  seminaras „Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas: ką mokykla turi (žinoti) daryti“. Seminaro lektorė – Simona Bieliūnė, VU doktorantė.