Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

Elektrėnų mokykloje-darželyje „Žiogelis“ vyko logopedų ir specialiųjų pedagogų idėjų sklaida ir ugdymo priemonių pristatymas, kuriame metodinio būrelio nariai pristatė ugdymosi priemones bei dalinosi gerąja patirtimi.

2016 m. gruodžio mėn. 5 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginėje  psichologinėje tarnyboje vyko paskutinė metodinių renginių ciklo metodinė diena Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams.

Šios metodinės dienos tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių atstovams suteikti reikalingų žinių apie vaikų klausos sutrikimus, jų atpažinimą, įvertinimą, ugdymąsi bei švietimo pagalbą.

Metodinėje dienoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė ir surdopedagogė Ilona Bliakevičienė.  

      Lapkričio 16-ąją į visame pasaulyje minimos Tolerancijos dienos renginius įsitraukė ir Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba. 
      Tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su edukacine valandėle Tolerancija kitiems aplankė Semeliškių ir Pylimų vaikų darželių priešmokyklinio ir vyr. ikimokyklinio amžiaus vaikus. 
        Veiklos metu su vaikais aptarėme žodžio tolerancija reikšmę. Ikimokyklinikams dar sunku priimti žodį tolerancija, tačiau jie puikiai supranta, ką reiškia atjauta, padėka, gerumas, atlaidumas. Vaikai dalijosi mintimis, diskutavo, kaip jie supranta pakantumą, kantrybę, meilę, kilnų elgesį, švelnumą. Negailėjome vieni kitiems šiltų, gražių žodžių.

2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės tema – „Mokymosi spalvos“ vyks 2016 m. lapkričio 14–20 dienomis. Į mokymosi spalvų paieškas kviečiame švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas, bendruomenes, judėjimus ir visus suaugusiuosius.

Dalyvaudami Savaitės renginiuose, raskite įvairių mokymosi prasmių, spalvų ir atspalvių!

Dėkojame visiems Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo partneriams.

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro NSŠ koordinatorius