Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

          Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai gali greičiausiai pastebėti skriaudžiamą vaiką ir jam padėti. Kaip mokytojui ar bet kuriam kitam mokyklos darbuotojui, ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojui iš vaiko elgesio, kitų požymių atpažinti fizinio, psichologinio, seksualinio smurto formas, nepriežiūrą, kaip reaguoti, įtarus smurto atvejį, – tai konkrečiai aprašyta Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru parengtose rekomendacijose.

       Siekdama, kad daugiau suaugusiųjų turėtų galimybių mokytis, LR Švietimo ir mokslo ministerija skelbia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. 

      Paraiškas gali teikti universitetai, kolegijos, asociacijos, viešosios įstaigos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, profesinio mokymo įstaigos. 

         Rinkdamiesi ir teikdami programas konkursui, programų teikėjai turi atsižvelgti į programų turinį, kuris turi būti aktualus ir atitikti konkretaus regiono, rajono ar vietovės gyventojų mokymosi poreikius. 

         Atrenkant programas finansavimui bus atsižvelgiama į mokymosi paslaugos šiuolaikiškumą, aktualumą, pritaikymą prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių. 

      Paraiškas programų finansavimo konkursui galima teikti iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. adresu Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Geležinio Vilko g. 12 (4 aukštas, 416 kab.), Vilnius 03163. 

Daugiau informacijos adresu: www.kpmpc.lt

 

Pastaraisiais metais Lietuvoje socialinio – psichologinio švietimo srityje vis daugiau dirbama su paauglėmis merginomis, kaip su atskira tiksline grupe. Šis darbas svarbus tuo, kad suteikia merginoms psichologinių ir socialinių įgūdžių, kuriuos naudodamos jos, reiškia savo poziciją, gali įsilieti į visuomenę, stiprinti sveikatą, atsakingai ir numatant pasekmes priimti sprendimus, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą.

2017 m. kovo–gegužės mėn. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė A. Sasnauskienė ir psichologė S. Ceslevičienė parengė ir vykdė projektą „Mergaičių programa“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Šeimos namuose gyvenančioms ir vaikų dienos centrą lankančioms mergaitėms.

„Mergaičių programa“ – suteikianti  būtinų gyvenimiškų žinių ir informacijos, paruošianti ateičiai ir savarankiškam gyvenimui.

„Mergaičių programos" tikslas – spręsti socialines problemas, kurios aktualiausios mergaitėms: socialinių, higienos įgūdžių ugdymas, lytinis švietimas, brendimas, ateities vizijos formavimas, sveika gyvensena. Programa ugdė ir stiprino savigarbą ir pasitikėjimą savimi, atsakomybę už save, savo gyvenimą ir ateitį, mokė apsaugoti save, savo teises, nebijoti paprašyti pagalbos, padėjo integruotis į visuomenę, tapti pilnavertėmis jos narėmis.