Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIUJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ,  KURIOS BUS FINANSUOJAMOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

2017-04-04

           Pranešame, kad yra skelbiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, kurios bus finansuojamos iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, konkursas.

       Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus,  trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre ir turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų  metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos patirtį (formalūs ir neformalūs įrodymo dokumentai pateikiami kartu su paraiška). 

           Programų paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 18 d. 17.00 val. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre (202 kab.,  Rungos g. 5,  Elektrėnai).

       Visi neformaliojo švietimo teikėjai – savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ar laisvieji mokytojai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

          Norintys prisiregistruoti ŠMIR turi kreiptis į Elektrėnų savivaldybės ŠMIR tvarkytoją – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Giedrę Ignatavičienę, tel. (8 528) 58 069 arba el. p. giedre.ignataviciene@elektrenai.lt, ir užpildyti duomenų registravimo kortelę (Excel)  kartu su nuostatais/įstatais.  Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jie gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

          Smulkesnę informaciją apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso organizavimą, dokumentų pateikimą konkursui, programų vertinimą, finansavimą ir vykdymą rasite čia:

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Duomenų registravimo kortelė 

NSŠ programų vertinimo kriterijai ir jų pagrindimo projektas

         

        Papildoma informacija teikiama telefonu (8-528) 34 271, elektroniniu paštu:  ala.spc@elektrenai.lt.

Švietimo paslaugų centras

      2017 m. kovo 30 d. vyko respublikinė konferencija „Komunikacija per pasakas“. Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. Konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogai pristatė kūrybinius darbus (priemones), vykdytas veiklas, susijusias su pasakomis, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Dėkojame visiems ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pasidalinusiems gerąja pedagogine patirtimi. Atskiras nuoširdus ačiū konferencijos iniciatoriams – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ komandai.

       Praūžusioje aštuntojoje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ šiemet dalyvavo daugiau nei 1200 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos, savo veiklomis prisidėjo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centropedagoginė psichologinė tarnyba.

       Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su patyčių prevencijos veiklomis aplankė Semeliškių ir Pylimų vaikų darželius.

     Pylimų vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ir vyresnio ikimokyklinio amžiaus vaikai dėliojo „Draugystės dėlionę“, kalbėjosi apie draugiškumą, vardino mandagaus bendravimo ir deramo elgesio su kitais taisykles.

      Semeliškių vaikų darželyje vyko pokalbis apie vaikų daromus gerus darbelius ir draugiškumą. Savo gerų darbelių rankeles vaikai „apgyvendino“ „Gerų darbų rankučių medyje“.

        Kalbėti apie draugystę, gerus tarpusavio santykius galima ir reikia nuolatos. Esu dėkinga vaikams už išsakytus gražius žodžius, už parodytą dėmesį vienas kitam ir atliktus darbelius. Išvykdama kiekvienam vaikui palinkėjau būti draugiškiems, dėmesingiems vienas kitam, atjaučiantiems, palaikantiems...

   

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnybos

Socialinė pedagogė

Aliona Sasnauskienė

Iki 2017 m. kovo 31 d. kviečiame dalyvauti Vaikų ir jaunimo piešinių konkurse  „Lietuviško žodžio kelias “.