Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

       2016 m. spalio mėn. 31 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginėje  psichologinėje tarnyboje vyko metodinė diena Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams.

     Šios metodinės dienos tikslas  bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams ir specialistams suteikti žinių, kaip laiku atpažinti, įvertinti ir suteikti reikalingą pagalbą vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų.

     Metodinėje dienoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistės: švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja J. Maskoliūnienė ir tiflopedagogė D. Taurienė. Lektorės pateikė naudingos informacijos apie dažniausius regėjimo sutrikimus ir jų atpažinimą. Tiflopedagogė D. Taurienė kalbėjo apie regėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymosi sunkumus ir apie pedagoginę pagalbą. J. Maskoliūnienė pristatė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro konsultavimo, įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo paslaugas. 

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė vaiko brandumo įvertinimo tvarka, išsamiau skaityti skyrelyje „PPT veikla“.

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro

Pedagoginės psichologinė tarnybos psichologė I. Puronienė