Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

      2017 m. kovo 30 d. vyko respublikinė konferencija „Komunikacija per pasakas“. Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. Konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogai pristatė kūrybinius darbus (priemones), vykdytas veiklas, susijusias su pasakomis, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Dėkojame visiems ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pasidalinusiems gerąja pedagogine patirtimi. Atskiras nuoširdus ačiū konferencijos iniciatoriams – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ komandai.

       Praūžusioje aštuntojoje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ šiemet dalyvavo daugiau nei 1200 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos, savo veiklomis prisidėjo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centropedagoginė psichologinė tarnyba.

       Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su patyčių prevencijos veiklomis aplankė Semeliškių ir Pylimų vaikų darželius.

     Pylimų vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ir vyresnio ikimokyklinio amžiaus vaikai dėliojo „Draugystės dėlionę“, kalbėjosi apie draugiškumą, vardino mandagaus bendravimo ir deramo elgesio su kitais taisykles.

      Semeliškių vaikų darželyje vyko pokalbis apie vaikų daromus gerus darbelius ir draugiškumą. Savo gerų darbelių rankeles vaikai „apgyvendino“ „Gerų darbų rankučių medyje“.

        Kalbėti apie draugystę, gerus tarpusavio santykius galima ir reikia nuolatos. Esu dėkinga vaikams už išsakytus gražius žodžius, už parodytą dėmesį vienas kitam ir atliktus darbelius. Išvykdama kiekvienam vaikui palinkėjau būti draugiškiems, dėmesingiems vienas kitam, atjaučiantiems, palaikantiems...

   

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnybos

Socialinė pedagogė

Aliona Sasnauskienė

Iki 2017 m. kovo 31 d. kviečiame dalyvauti Vaikų ir jaunimo piešinių konkurse  „Lietuviško žodžio kelias “.

         Atsižvelgiant į Kietaviškių pagrindinės mokyklos 5 klasės moksleivių standartizuotų testų rezultatus ir ugdymo įstaigos pageidavimą, nuo 20170110 iki 20170203 buvo teikta Elektrėnų PPT psichologo pagalba. 

         Psichologė Sandra Ceslavičienė vyko į mokyklą ir padėjo spręsti mokinių psichologines ir socialines problemas. Ji vedė grupinius užsiėmimus, taikydama dailės terapijos metodikas bei klasės bendrumo formavimo žaidimą. Užsiėmimų tikslas  gerinti klasės mikroklimatą.

     Galima pasidžiaugti pasiektais rezultatais – moksleiviai apibendrindami užsiėmimų pasiekimus įvardino, kad tapo vieningesni, draugiškesni, atviresni, drąsiau reiškia savo nuomonę.

 

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro

Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

Sandra Ceslevičienė

 

I VIETA

I VIETA