Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

Maloniai visus kviečiame į susitikimą su garbiais svečiais. 

Šventinis renginys Elektrėnų senelių globos namuose Saldžios Kalėdos

Renginio organizatorė Ala Pupininkienė

Elektrėnų mokykloje-darželyje „Žiogelis“ vyko logopedų ir specialiųjų pedagogų idėjų sklaida ir ugdymo priemonių pristatymas, kuriame metodinio būrelio nariai pristatė ugdymosi priemones bei dalinosi gerąja patirtimi.

2016 m. gruodžio mėn. 5 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginėje  psichologinėje tarnyboje vyko paskutinė metodinių renginių ciklo metodinė diena Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams.

Šios metodinės dienos tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių atstovams suteikti reikalingų žinių apie vaikų klausos sutrikimus, jų atpažinimą, įvertinimą, ugdymąsi bei švietimo pagalbą.

Metodinėje dienoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė ir surdopedagogė Ilona Bliakevičienė.