Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

Gerbiami Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų teikėjai, dėl susidariusios padėties Lietuvoje NSŠ programų konkursas 2020 metais atidedamas rugpjūčio pabaigai. NSŠ ir tęstinio mokymo programų paraiškas konkursui NSŠ veikloms finansuoti pateikti iki 2020 m. rupgjūčio 31 d. Dokumentus konkursui pristatyti į Elektrėnų švietimo paslaugų centrą (2 aukštas, 202 kab.). 
 
Žemiau pateikiami: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas, paraiškos forma, vertinimo kriterijai bei NSŠ veiksmų planas ir jo įgyvendinimo priemonės.
Sveikiname Elektrėnų savivaldybės dailės olimpiados nugalėtoją  Ievą Barauskaitę, Vievio gimnazijos mokinę (mokytoja  Violeta Debesienė). 
Olimpiados nugalėtojos bei kitų olimpiados dalyvių dailės darbai virtualiai.

Ieva Barauskaitė, Vievio gimnazija (mokytoja – Violeta Debesienė)

Rugilė Gaja Suslavičiūtė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija (mokytoja – Rasa Marcinkevičienė)

Austėja Bauraitė, Vievio gimnazija (mokytoja – Violeta Debesienė)

       Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Elektrėnų švietimo paslaugų centras, Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos organizuoja Elektrėnų savivaldybės mokytojų ekspertų ir mokytojų metodininkų atvirų pamokų/veiklų ciklą  „Elektrėnų krašte gyventi ir mokytis gera“, skirtą Elektrėnų jubiliejiniams metams. Renginio tikslai: ugdyti savivaldybės mokinių pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, juos supančiai aplinkai, savo namams, kraštiečiams, krašto istorijai, mokymo medžiagą siejant su mokinių patirtimi, interesais, poreikiais. Skatini Elektrėnų savivaldybės mokytojus ekspertus ir mokytojus metodininkus dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi. Sudaryti sąlygas visiems savivaldybės mokyklų mokytojams tobulinti pamokų stebėjimo, vertinimo, apibendrinimo gebėjimus.

             Kviečiame aktyviai dalyvauti.