Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

Siekdami riboti kontaktų su asmenimis skaičių, Elektrėnų švietimo paslaugų centro ir Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai laikosi saugumo reikalavimų, todėl iki 2020 m. lapkričio 8 d. centro patalpose neformalūs suaugusiųjų susitikimai, renginiai, posėdžiai arba stabdomi arba vykdomi nuotoliniu būdu. 
 
Pedagoginė psichologinė tarnyba nuotoliniu būdu teikia informacinę, konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams. Taip pat nuotoliniu būdu teikia švietimo informacinę pagalbą mokiniams (vaikams), specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų.
 
ŠPC ir PPT darbuotojai pasiekiami elektroninio pašto adresais ir telefonais:
 
Veiklas karantino metu vykdome vadovaudamiesi šiais teisės aktais:
 
 
Informaciją pateikė:
Ala Pupininkienė,
Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Skelbiami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2020 m. biudžeto lėšomis, konkurso rezultatai.

4-7 m.

Projektas „Sveikas ir darbingas – visada ant bangos“, skirtas skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų (Elektrėnų mieste gyvenantys neįgalieji, ekonomiškai neaktyvios darbingo amžiaus moterys, moterys, esančios vaiko priežiūros atostogose, nepasiturintys asmenys ir šeimos, kurioms teikiama socialinė parama, asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai) socialinę integraciją per sveiką gyvenseną, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimą su vietos veiklos grupėmis.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto įgyvendinimą administruoja Europos socialinio fondo agentūra ir Elektrėnų miesto VVG.

Projektą įgyvendina Elektrėnų švietimo paslaugų centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-09-02–2021-09-19. 

Projekto metu tikslinės grupės dalyviai turės galimybę dalyvauti šiose veiklose:

- Kassavaitiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai (mankštos, jogos, savimasažo, meditacijos, kvėpavimo pratimai, praktiniai užsiėmimai su kineziterapiautu);

- Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: efektyvus bendravimas, emocijų valdymas, emocinis intelektas, savęs pažinimas, asmeninis efektyvumas: pasitikėjimas savimi, savo galimybių pažinimas, konfliktai ir jų sprendimas, stresas ir įtampa;

- Sveikatingumo stovykla Palangoje;

- Menų terapijos užsiėmimai: keramikos, dailės terapija, lietuvių liaudies amatai.

Projekto veikloje kviečiame dalyvauti Elektrėnų miesto gyventojus, priklausančius išvardintoms tikslinėms grupėms.

Visi norintys dalyvauti projekte kviečiami susisiekti su centro metodininke Vida Kandrotiene telefonu +370 620 67 677 arba el. p. vida.kandrotiene@espc.lt .

 

 

Gerbiami Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų teikėjai, dėl susidariusios padėties Lietuvoje NSŠ programų konkursas 2020 metais atidedamas rugpjūčio pabaigai. NSŠ ir tęstinio mokymo programų paraiškas konkursui NSŠ veikloms finansuoti pateikti iki 2020 m. rupgjūčio 31 d. Dokumentus konkursui pristatyti į Elektrėnų švietimo paslaugų centrą (2 aukštas, 202 kab.). 
 
Žemiau pateikiami: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas, paraiškos forma, vertinimo kriterijai bei NSŠ veiksmų planas ir jo įgyvendinimo priemonės.