Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

      Dėkojame technologijų mokytojams bei jų ugdomiems mokiniams už kūrybišką darbų parodą. Jūs nuostabūs!

    2016 m. gegužės 20 d. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko socialinių pedagogų gerosios patirties pasidalinimo renginys.

    Renginį organizavo ir vedė Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė. Ji savo kolegėm pristatė „Ankstyvosios intervencijos programą“, jos taikymo galimybes Elektrėnų savivaldybėje. Renginio svečiai Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus m. psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė ir Lilija Dikovič, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė kalbėjo apie bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais galimybes, vaikų drąsinimą ir savivertės didinimą. 

Konkurso „Dainingiausias pradinukas rezultatai. Sveikiname nugalėtojus ir juos paruošusius mokytojus.

   2016 m. balandžio 21 d. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės vedė seminarą „Vaiko pažintinis, kalbinis ir socialinis emocinis brandumas mokyklai“.

     Seminaro metu įgytos teorinės ir praktinės žinios ikimokyklinio ugdymo pedagogams padės tiksliau atpažinti potencialiai brandaus vaiko gebėjimus, galinčio ugdytis anksčiau pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą. Seminaro lektorės (psichologė I. Puronienė, specialioji pedagogė M. Sajetienė, logopedė A. Gudelienė) pristatė svarbiausius ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, kalbos ir socialinės emocinės brandos mokyklai ypatumus, išryškino pedagogo vaidmenį mokyklinės brandos įvertinimo procese.

   2016 m. kovo mėn. 24 d. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės dalyvavo seminare – metodinėje dienoje Kaišiadorių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

   Seminaro  Piešinių kalba – vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminio interpretavimo gairės. Psichologo patirtis“ metu įgytos teorinės ir praktinės žinios ir įgūdžiai praplėtė specialistų profesines kompetencijas vaikų ir paauglių piešinių interpretavimo srityje. Seminaro lektorė psichologė Rita Truskauskienė perteikė Nunzia Tarantini sukurtą  piešinių psichodinaminio interpretavimo metodą bei dalijosi asmenine patirtimi, taikant piešinių interpretavimo metodą praktiniame darbe.