Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

      Skelbiami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšomis, konkurso rezultatai.

          2019 metų kovą emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Prie šios iniciatyvos savo veiklomis prisidėjo Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba.

       Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su patyčių prevencijos veiklomis aplankė Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ ir Pylimų vaikų darželį.

            Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mažųjų draugystei. Su vaikais kalbėjomės apie draugiškumą, jie vardino mandagaus bendravimo ir deramo elgesio su kitais taisykles, nagrinėjo įvairias gyvenimiškas situacijas.

        Vėliau vyko animacinio filmuko „Didžiausias draugas“ peržiūra. Po peržiūros vaikai dalinosi mintimis, įspūdžiais apie matytą filmuką, jo veikėjus, atskleistas patyčių situacijas. Buvo aptartos vaikų mintys ir užtvirtintos dorovinės vertybės.

            Kalbėti apie draugystę, gerus tarpusavio santykius galima ir reikia nuolatos. 

   

Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnybos

Socialinė pedagogė

Aliona Sasnauskienė

Skelbiamas  

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų  finansavimo konkursas

 

2019-03-20

 

           Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšomis, konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas, skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje.

                Programų paraiškos konkursui priimamos iki 2019 m. balandžio 9 d. 17.00 val. Elektrėnų švietimo paslaugų centre (202 kab.,  Rungos g. 5,  LT-26110 Elektrėnai).

            Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius. 

              Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas (turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba LR ŠMSM nustatyta tvarka išklausęs arba pradėjęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą) arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre ir turintys žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį (nustatytus reikalavimus įrodantys dokumentai pateikiami kartu su paraiška).

           Visi neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Norintys prisiregistruoti ŠMIR turi kreiptis į Elektrėnų savivaldybės ŠMIR tvarkytoją – Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Giedrę Ignatavičienę,  el. p. giedre.ignataviciene@elektrenai.lt, arba tel. (8 528) 58 069 ir užpildyti duomenų registravimo kortelę (Excel)  (įstaiga prideda nuostatų/įstatų kopiją, o laisvasis mokytojas – individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą). Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

              Smulkesnę informaciją apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso organizavimą, dokumentų pateikimą konkursui, programų vertinimą, finansavimą ir vykdymą rasite čia:

Konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Duomenų registravimo kortelė 

                Papildoma informacija teikiama telefonu (8-528) 39826, elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt 

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centras       

Kviečiame suaugusius asmenis į susitikimą su laidų vedėja Edita Mildažyte.