Naujienos

Aktuali informacija

1 2

Naujienos

Pastaraisiais metais Lietuvoje socialinio – psichologinio švietimo srityje vis daugiau dirbama su paauglėmis merginomis, kaip su atskira tiksline grupe. Šis darbas svarbus tuo, kad suteikia merginoms psichologinių ir socialinių įgūdžių, kuriuos naudodamos jos, reiškia savo poziciją, gali įsilieti į visuomenę, stiprinti sveikatą, atsakingai ir numatant pasekmes priimti sprendimus, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą.

2017 m. kovo–gegužės mėn. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė A. Sasnauskienė ir psichologė S. Ceslevičienė parengė ir vykdė projektą „Mergaičių programa“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Šeimos namuose gyvenančioms ir vaikų dienos centrą lankančioms mergaitėms.

„Mergaičių programa“ – suteikianti  būtinų gyvenimiškų žinių ir informacijos, paruošianti ateičiai ir savarankiškam gyvenimui.

„Mergaičių programos" tikslas – spręsti socialines problemas, kurios aktualiausios mergaitėms: socialinių, higienos įgūdžių ugdymas, lytinis švietimas, brendimas, ateities vizijos formavimas, sveika gyvensena. Programa ugdė ir stiprino savigarbą ir pasitikėjimą savimi, atsakomybę už save, savo gyvenimą ir ateitį, mokė apsaugoti save, savo teises, nebijoti paprašyti pagalbos, padėjo integruotis į visuomenę, tapti pilnavertėmis jos narėmis.

Aktualu abiturientams!

 

Atsisiųsk programėlę www.priesegzamina.lt  ir spręsk testus nemokamai. Įrašyk kodą: NORIUMOKYTIS (kodas galioja iki 2017-07-31). Išmanus būdas ruošis brandos egzaminams.

 

Informaciją paruošė metodininkė Ala Pupininkienė

      Logopedų ir specialiųjų pedagogų paruoštos rekomendacijos (lankstinuko forma) tėveliams, turintiems ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus apie skaitymo gebėjimų ugdymą.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15