Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

       Praūžusioje devintoje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ šiemet dalyvavo daugiau nei 1200 ugdymo įstaigų  ir pusšimtis įvairių organizacijų iš visos Lietuvos, savo veiklomis prisidėjo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centropedagoginė psichologinė tarnyba.

       Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su patyčių prevencijos veiklomis aplankė Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ ir Pylimų vaikų darželį.

       Mažinant patyčių plitimą, labai svarbu nuo pat mažens puoselėti dorovines vertybes: padėti vaikui atpažinti ir suvokti jį apimančias emocijas, suprasti pagrindinius tarpusavio bendravimo principus, kurti teigiamą požiūrį į save ir aplinkinius. Socialinė pedagogė su vaikais aptarė dorovines vertybes, kalbėjo apie pagalbą kitam, geras manieras, dalijimąsi, savo eilės laukimą ir draugystę. Penkias vertybes vaikai mokėsi geriau suprasti ne tik pokalbio metu, bet ir spalvindami jų iliustracijas.

        Esu dėkinga vaikams už išsakytus gražius žodžius, už parodytą dėmesį vienas kitam ir atliktus darbelius. Išvykdama kiekvienam vaikui palinkėjau būti draugiškiems, dėmesingiems vienas kitam, atjaučiantiems, palaikantiems...

   

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnybos

Socialinė pedagogė

Aliona Sasnauskienė

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ IŠPLĖSTINIS POSĖDIS

 

            2018 m. kovo 21 d. vyko Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų išplėstinis posėdis. Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti Asta Lauciuvienė skaitė pranešimus „Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių (vaikų) ugdymosi situacijos analizė Elektrėnų savivaldybėje 20172018 m. m.“ bei „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) atvejų aptarimai“. Specialiosios pedagogės Gintarė Mačionienė ir Marijona Sajetienė pristatė pažintinių gebėjimų lavinimo programą „Mokausi žaisdamas“. Psichologė Ingrida Puronienė skaitė pranešimą „Vaiko pasirengimo mokyklai vertinimo pokyčiai“. Išklausę psichologės pranešimą posėdžio dalyviai aktyviai diskutavo vaiko brandumo vertinimo ir formaliojo ugdymo(si) ankstinimo klausimais. Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė pristatė „Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo (2018-01-18)“ pakeitimus bei Rekomendacijas dėl krizių valdymo mokyklose“. Posėdžio metu taip pat buvo diskutuota Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams aktualiais klausimais.

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė

 

    

Jau vienuoliktą kartą organizuojamas Nacionalinis diktantas šiemet vyks kovo 2 dieną, penktadienį, 11.00 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT Radiją (buvusi LRT radijo pirmoji programa) ir internetu.

Tradiciškai diktantą bus galima rašyti mokyklose, bibliotekose, Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje. Rašyti diktantą kviečiami ir įmonių bei organizacijų atstovai, jie tai gali daryti savo patalpose. Užsienio lietuvių bendruomenės iš organizatorių gaus diktanto įrašą ir diktantą galės rašyti patogiu laiku – šeštadienį, kovo 3 d.

Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio.

         2018 m. vasario 15 d. Elektrėnų savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai bei Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti A. Lauciuvienė ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komanda svečiavosi LSMU ligoninės Kauno klinikų filiale Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“. Išvykos pradžioje logoterapeutė Asta Kilienė supažindino su įstaigos darbu bei surengė ekskursiją po patalpas. Įstaigos vadovė doc. dr. Audronė Prasauskienė skaitė pranešimą „Autizmas. Trumpa apžvalga“. Taip pat specialistės turėjo galimybę stebėti veiklas dienos centre autizmo diagnozę turintiems vaikams.

    Susitikimas su „Lopšelio“ specialistėmis buvo įdomus, informatyvus ir prasmingas. Bendravimas, dalinimasis gerąja patirtimi suteikia daugiau galimybių kūrybiškiau, inovatyviau pritaikyti ir panaudoti įgytas žinias savo darbe.

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė

 

ŠMM ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6ec88f00cbe11e8a5fc9d9b3a58917b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20