Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

2018 m. spalio 24 d. vyko Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedžių organizuojamas kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų atvejų aptarimų renginys Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų logopedai, specialieji pedagogai, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistai, ligoninės logoterapeutai. Renginio tikslas – tarpinstitucinio bendradabiavimo stiprinimas ir dalijimasis gerąja patirtimi, siekiant grįžtamojo ryšio. Vaikų ligų gydytoja, direktoriaus pavaduotoja medicinai Jūratė Pranckevičienė supažindino renginio dalyvius su Vaikų skyriaus Ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistais, jų praktiniu darbu, pasakojo apie tarnybos teikiamas paslaugas. Kita renginio dalis vyko Abromiškių reabilitacijos ligoninės suaugusiųjų skyriuje. Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė A. Lauciuvienė vedė kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų atvejų aptarimus temomis: sutrikimų įvertinimas, išvadų formulavimas, pagalbos krypčių ir rekomendacijų rengimas, bendradarbiavimas su vertintojų komandos specialistais, tėvais, ugdytojais. Diskusijos dalyviai mielai dalijosi savo profesine patirtimi.

Dėkojame Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus pavaduotojai J. Pranckevičienei bei specialistams už šiltą priėmimą

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė

Spalio 18 d. Vievio gimnazijoje vyko socialinių pedagogų konferencija „Socialinio pedagogo vaidmuo vaiko gyvenime“. Socialiniai pedagogai dalinosi gerąja patirtimi apie savo darbo sėkmes, džiaugsmus ir iškylančias problemas. Apie vaidmenis, kuriuos tenka atlikti socialiniui pedagogui mokykloje: tarpininko, interesų gynėjo, socialinio terapeuto, eksperto, bendros veiklos dalyvio ir dvasinio vadovo.

Dėkojame Vievio gimnazijos socialiniai pedagogei Aistei Apyvalienei už puikų konferencijos organizavimą.

Maloniai visus: mokytojus, mokinius nuo 14 metų, senjorus, visus Elektrėnų savivaldybės gyventojus, 2018 m. spalio 17 d. 17 val. Elektrėnų kultūros centro salėje kviečiame į nemokamą renginį – susitikimą su žurnalistu, dainininku Marijonu Mikutavičiumi. Svečias diskutuos tema „Gyvenimas be garantijų...“. Renginį organizuoja Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centras kartu su Pilietinių iniciatyvų centru. Renginys nemokamas.

Jei turite klausimų, prašyčiau rašyti el. paštu: ala.spc@elektrenai.lt arba skambinti telefonu: +370 528 39826.

Dalinkitės šia žinia kuo plačiau. Dėkoju.

Iki malonių susitikimų 

2018 m. spalio 8 d. vyko susitikimas su etnomuzikologe, televizijos ir radijo laidų vedėja doc. Zita Kelmickaite. Paskaitos tema „Lietuvos etnografiniuose regionuose gyvenančių žmonių gyvensenos ir charakterių ypatumai”. Į susitikimą atvyko pilna salė klausytojų: mokiniai, mokytojai, senjorai. Viešnią dalyviai išlydėjo garsiais plojimais ir plačiom šypsenom. Iki kitų susitikimų, sekite mūsų naujienas.