Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

Skelbiamas  

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų  finansavimo konkursas

 

2019-03-20

 

           Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšomis, konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas, skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje.

                Programų paraiškos konkursui priimamos iki 2019 m. balandžio 9 d. 17.00 val. Elektrėnų švietimo paslaugų centre (202 kab.,  Rungos g. 5,  LT-26110 Elektrėnai).

            Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius. 

              Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas (turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba LR ŠMSM nustatyta tvarka išklausęs arba pradėjęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą) arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre ir turintys žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį (nustatytus reikalavimus įrodantys dokumentai pateikiami kartu su paraiška).

           Visi neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Norintys prisiregistruoti ŠMIR turi kreiptis į Elektrėnų savivaldybės ŠMIR tvarkytoją – Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Giedrę Ignatavičienę,  el. p. giedre.ignataviciene@elektrenai.lt, arba tel. (8 528) 58 069 ir užpildyti duomenų registravimo kortelę (Excel)  (įstaiga prideda nuostatų/įstatų kopiją, o laisvasis mokytojas – individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą). Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

              Smulkesnę informaciją apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso organizavimą, dokumentų pateikimą konkursui, programų vertinimą, finansavimą ir vykdymą rasite čia:

Konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Duomenų registravimo kortelė 

                Papildoma informacija teikiama telefonu (8-528) 39826, elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt 

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centras       

Kviečiame suaugusius asmenis į susitikimą su laidų vedėja Edita Mildažyte. 

2019 m. kovo 6, 7 ir 14 dienomis nuo 10 val. iki 11.30 val. viešojoje bibliotekoje vyks informacinio raštingumo mokymai. 

          2018 m. gruodžio 12 d. vyko Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų išplėstinis posėdis. 

           Švietimo pagalbos aktualijas apžvelgė Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramunė Sadauskienė. Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti Asta Lauciuvienė skaitė pranešimus „Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių (vaikų) ugdymosi situacijos analizė Elektrėnų savivaldybėje 2019–2019 m. m.“ bei „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) atvejų aptarimai: refleksija“. Specialioji pedagogė Marijona Sajetienė ir Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jurgita Grisiūnienė pristatė pažintinių gebėjimų lavinimo programos „Mokausi žaisdamas“ grupių vedimo Pylimų vaikų darželyje ir Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ praktinę patirtį ir grįžtamąjį ryšį. Specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė kalbėjo apie pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams dokumentaciją. 

        Posėdžio metu taip pat buvo diskutuota apie bendradarbiavimo formas 2019 metais. Švietimo įstaigų specialistai išsakė savo pageidavimus.

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė