Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ IŠPLĖSTINIS POSĖDIS

 

            2018 m. kovo 21 d. vyko Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų išplėstinis posėdis. Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti Asta Lauciuvienė skaitė pranešimus „Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių (vaikų) ugdymosi situacijos analizė Elektrėnų savivaldybėje 20172018 m. m.“ bei „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) atvejų aptarimai“. Specialiosios pedagogės Gintarė Mačionienė ir Marijona Sajetienė pristatė pažintinių gebėjimų lavinimo programą „Mokausi žaisdamas“. Psichologė Ingrida Puronienė skaitė pranešimą „Vaiko pasirengimo mokyklai vertinimo pokyčiai“. Išklausę psichologės pranešimą posėdžio dalyviai aktyviai diskutavo vaiko brandumo vertinimo ir formaliojo ugdymo(si) ankstinimo klausimais. Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė pristatė „Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo (2018-01-18)“ pakeitimus bei Rekomendacijas dėl krizių valdymo mokyklose“. Posėdžio metu taip pat buvo diskutuota Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams aktualiais klausimais.

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė

 

    

Jau vienuoliktą kartą organizuojamas Nacionalinis diktantas šiemet vyks kovo 2 dieną, penktadienį, 11.00 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT Radiją (buvusi LRT radijo pirmoji programa) ir internetu.

Tradiciškai diktantą bus galima rašyti mokyklose, bibliotekose, Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje. Rašyti diktantą kviečiami ir įmonių bei organizacijų atstovai, jie tai gali daryti savo patalpose. Užsienio lietuvių bendruomenės iš organizatorių gaus diktanto įrašą ir diktantą galės rašyti patogiu laiku – šeštadienį, kovo 3 d.

Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio.

         2018 m. vasario 15 d. Elektrėnų savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai bei Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti A. Lauciuvienė ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komanda svečiavosi LSMU ligoninės Kauno klinikų filiale Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“. Išvykos pradžioje logoterapeutė Asta Kilienė supažindino su įstaigos darbu bei surengė ekskursiją po patalpas. Įstaigos vadovė doc. dr. Audronė Prasauskienė skaitė pranešimą „Autizmas. Trumpa apžvalga“. Taip pat specialistės turėjo galimybę stebėti veiklas dienos centre autizmo diagnozę turintiems vaikams.

    Susitikimas su „Lopšelio“ specialistėmis buvo įdomus, informatyvus ir prasmingas. Bendravimas, dalinimasis gerąja patirtimi suteikia daugiau galimybių kūrybiškiau, inovatyviau pritaikyti ir panaudoti įgytas žinias savo darbe.

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė

 

ŠMM ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6ec88f00cbe11e8a5fc9d9b3a58917b

      2018 m. Sausio 4 d. Elektrėnų savivaldybės gamtos mokslų mokytojai turėjo galimybę pabuvoti „Thermo Fisher Scientific Baltics“ didžiausioje pasaulio kompanijoje, kuri siūlo produktus ir paslaugas mokslui. Edukacinės programos metu mokytojai susipažino su naujausiais biotechnologijos pasiekimais, mokslinių tyrimų ir gamybos laboratorijomis, biotechnologijų produktų kūrimu.