Naujienos

Aktuali informacija

1

Naujienos

       Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistė Asta Lauciuvienė 2017 m. lapkričio 7 d. dalyvavo Elektrėnų pradinės mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptariami mokinių ugdymosi sunkumai, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo aspektai bei bendradarbiavimo su tėvais galimybės. Posėdyje dalyvavo mokytojos Elona Sereikienė, Jūratė Valantavičienė, Rasa Venckienė, psichologė Sandra Judickienė, socialinė pedagogė Ramutė Mikalauskienė, logopedė Jolanta Pėtnyčienė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ingrida Mačionytė.

        Posėdžio aktualumą galime apibendrinti šia Ingridos Mačionytės išsakyta mintimi: Tokie bendri susitikimai yra ne tik gera proga išgirsti patarimų, kartu spręsti iškilusias problemas, bet patiems mūsų mokytojams pasidalinti savo patirtimi ir pasimokyti vieniems iš kitų.“

Informaciją parengė Asta Lauciuvienė

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SKIRTI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITEI PAMINĖTI.

2017 M. LAPKRIČIO 20–26 D., KVIEČIAME ĮSIJUNGTI Į SAVAITĖS JUDĖJIMĄ „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“!

Švietimo paslaugų centro dovana mokytojams Centro 15 metų sukakčiai paminėti  seminaras „Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas: ką mokykla turi (žinoti) daryti“. Seminaro lektorė – Simona Bieliūnė, VU doktorantė.

Švietimo paslaugų centro 15 metų sukakčiai paminėti surengta švietimo centro metodininkės Vidos Kandrotienės kūrybinių darbų paroda tema „Mes augame ir tobulėjame kartu”.

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 2 d. bus vertinamos mokytojų konkurso paraiškos užsienio kalbų mokymų paslaugoms pirkti. Po konkurso bus aiški kaina 1 asmeniui, visų mokymų dalyvių skaičius, kuriems bus dalinai finansuojami mokymai. Tad dalyviai, iki 2017 m. spalio 27 d. užsiregistravę į mokymus mūsų tinklapyje, 2017 m. lapkričio 13 d. 18.30 val. kviečiami į „Ąžuolyno“ progimnaziją. Susitikimo tikslas  mokymosi sutarties, kuri bus pasirašoma tarp Jūsų ir Švietimo paslaugų centro, sąlygų, kainų aptarimas, susiskirstymas į grupes pas mokytojus, dėstančius tam tikrą kalbų lygį ir kiti Jums aktualūs klausimai.

Iki susitikimo!