Kvietimas

Kvietimas

       2016 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja metodinę dieną įvairių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams/ deleguotiems nariams „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“.

        Renginys vyks Vilniuje, Socialinių mokslų kolegijoje, Kalvarijų g. 137E. Metodinės dienos tikslas – aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo procese.

          Registruotis galite Ugdymo sode adresu: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2512.

       Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti.  Švietimo paslaugų centras organizuoja dalyvių nuvežimą į renginį mokykliniu autobusu.

    Skenuotą kvietimą į metodinę dieną rasite: http://www.upc.smm.lt/naujienos/mdienos/2016-08/pirmininkai/Rastas-kvietimas-i-metodines-dienas.pdf

          Prieš renginį organizatoriai atsiųs priminimą ir papildomą medžiagą.

         Jeigu kiltų klausimų dėl registracijos, kreipkitės į Alę Vilutienę (te. 277 2194 arba el. p. Ale.Vilutiene@upc.smm.lt )