2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m. IV ketvirčio - metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. IV ketvirčio – metinio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys