Elektrėnų trečiojo amžiaus universitetas

Elektrėnų savivaldybės Trečiojo amžiaus universitetas kviečia studijuoti!

          Nuo 2019 m. spalio mėnesio jau septintus metus skaičiuojantis Elektrėnų Trečiojo amžiaus universitetas, esantis prie Elektrėnų švietimo paslaugų centro, Jus, mieli studentai, kviečia vėl studijuoti. Trys studijų kuratorės: Ala Pupininkienė, Vida Kandrotienė ir Vida Pranckevičienė kviečia Jus studijuoti trijuose universiteto fakultetuose: Kultūros ir menų, Žmogaus socialinės aplinkos, kraštotyros ir turizmo, Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo. 

       Į renginius galite registruotis ar išgirsti smulkesnę informaciją apie tai grafikuose nurodytais kuratorių kontaktais. Iki pasimatymo studijose!

KVIEČIAME SENJORUS Į INFORMACINIO RAŠTINGUMO MOKYMUS

2019 m. kovo 6, 7 ir 14 dienomis nuo 10 val. iki 11.30 val. viešojoje bibliotekoje vyks informacinio raštingumo mokymai. 

Kvietimas

Maloniai visus: mokytojus, mokinius nuo 14 metų, senjorus, visus Elektrėnų savivaldybės gyventojus, 2018 m. spalio 17 d. 17 val. Elektrėnų kultūros centro salėje kviečiame į nemokamą renginį – susitikimą su žurnalistu, dainininku Marijonu Mikutavičiumi. Svečias diskutuos tema „Gyvenimas be garantijų...“. Renginį organizuoja Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centras kartu su Pilietinių iniciatyvų centru. Renginys nemokamas.

Jei turite klausimų, prašyčiau rašyti el. paštu: ala.spc@elektrenai.lt arba skambinti telefonu: +370 528 39826.

Dalinkitės šia žinia kuo plačiau. Dėkoju.

Iki malonių susitikimų 

Susitikimas su doc. Zita Kelmickaite

2018 m. spalio 8 d. vyko susitikimas su etnomuzikologe, televizijos ir radijo laidų vedėja doc. Zita Kelmickaite. Paskaitos tema „Lietuvos etnografiniuose regionuose gyvenančių žmonių gyvensenos ir charakterių ypatumai”. Į susitikimą atvyko pilna salė klausytojų: mokiniai, mokytojai, senjorai. Viešnią dalyviai išlydėjo garsiais plojimais ir plačiom šypsenom. Iki kitų susitikimų, sekite mūsų naujienas.

Edukacinė išvyka į žaislų muziejų

Edukacinė programa Žaslių amatų centre „Šakočių kepimas”

Kvietimas

Nuo 2017 m. spalio mėnesio vėl prasideda studijos Trečiojo amžiaus universitete. Tad, mieli studentai, jau penktus metus trys studijų kuratorės: Ala Pupininkienė, Vida Kandrotienė ir Vida Pranckevičienė, kviečia Jus studijuoti keturiuose universiteto fakultetuose. Džiaugiamės, jog nuo šių metų spalio mėnesio vėl atnaujinama Informacinių technologijų fakulteto veikla. Taip pat informuojame, jog Žmogaus socialinės aplinkos, kraštotyros ir turizmo fakultetą nuo šiol kuruos Vida Pranckevičienė.

Mieli studentai, nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. kviečiame užeiti į Švietimo paslaugų centrą (II aukšte) ir pasiimti studijų fakultetų veiklos planus. Iki pasimatymo studijose!

Svečiuose kapitonas Paulius Kovas. Tik pirmyn su pakeltom burėm! TAU studijų pabaigos šventės akimirkos.

Puiki popietė su nuostabia aktore Larisa Kalpokaite

Pažintinė kelionė su senjorais į LRT

Kvietimas

     Mieli senjorai, kviečiame Jus studijuoti Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro Trečiojo amžiaus universitete! Visus esamus ir būsimus studentus kviečiame pirmam susitikimui 2016 m. spalio 6 d. 14.00 val. Elektrėnų Viešosios bibliotekos salėje. Iki malonaus ir prasmingo susitikimo!

   2014 m. gruodžio 3 d. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete svečiavosi 19-kos senjorų grupė iš Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto. Susitikime dalyvavo MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė, rektorato nariai A. Rėksnienė, G. Banevičienė, E. Sakavickienė, M. Jakimavičienė, R. Jadzevičienė, L. Didžiokas, K. Rogalskis, J. Miniotaitė.
    Elektrėnų TAU, kuriame susibūrė 150 senjorų, veikia dar tik antrus metus, todėl svečiai aktyviai domėjosi MČTAU patirtimi, nuveiktais darbais, vykdomais projektais, kuriuos pristatė MČTAU rektorė Z. Žebrauskienė.
     Elektrėnų TAU susikūręs prie Švietimo paslaugų centro, jame veikia 4 fakultetai – informacinių technologijų; kultūros ir meno; sveikos gyvensenos ir tobulėjimo; žmogaus socialinės aplinkos, kraštotyros ir turizmo. Elektrėnų TAU klausytojai į užsiėmimus renkasi kiekvieną savaitę.
    Elektrėnų Švietimo paslaugų centro metodininkė Lina Bernatavičienė ir Elektrėnų TAU tarybos pirmininkė Danutė Kameneckienė papasakojo apie savo universiteto veiklą, ateities planus ir  rūpesčius. Susitikime buvo aptarti ir visiems TAU aktualūs klausimai – neformaliojo suaugusiųjų švietimo TAU tinkle juridinis įteisinimas, valstybės paramos teikimas TAU veiklai ir kiti klausimai.
     Pasiklausėme elektrėniškės mokytojos Danutės šmaikštaus tarmiško pasakojimo ir elektrėniškių senjorų atliekamo Elektrėnų TAU himno.
Susitarėme bendradarbiauti – mes įsipareigojome padėti kviečiant lektorius, o elektrėniškiai žadėjo atvykti į MČTAU su savo menine programa ir tautodailininkių parodomis.

Jadvyga Miniotaitė

     2013 m. spalio 8 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre vyko Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto (Elektrėnų TAU) atidarymas ir pirmasis studentų susitikimas. Džiaugiamės, kad TAU atidarymo šventėje dalyvavo net 64 studentai. Šventė buvo pradėta Elektrėnų meno mokyklos mokinių koncertu. Studentus atvyko pasveikinti Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis. Malonu, kad meras sutiko  tapti ir universiteto lektoriumi, paskaityti paskaitas  studentų rūpimomis temomis.  Studentus taip pat sveikino Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė laikinai einanti vedėjos pareigas Ramunė Veronika Sadauskienė bei Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorė Vida Mikalajūnienė. Pirmojo susitikimo metu buvo pristatytas Trečiojo amžiaus universitetas, tikslai, uždaviniai, fakultetai ir dalyvavimo paskaitose tvarka, buvo išrinkta TAU taryba. TAU tarybos nariais tapo: Danutė Kameneckienė, Eugenija Purienė, Algauda Lombokienė, Onutė Kulbokienė, Emilija Pakrosnienė, Pranas Kurlavičius, Benjaminas Stanaitis, Ona Hopenienė, Regina Černiauskienė.

     Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – tai, neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, vienijanti vyresniojo ir /ar pensiinio amžiaus asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant jų amžiaus ir išsilavinimo. TAU tikslas – padėti senjorams prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą. Nuo 2013 m. spalio 8 d. veikia 4 TAU fakultetai: Sveikos gyvensenos ir vasinio tobulėjimo, Kultūros ir meno, Informacinių technologijų, Žmogaus socialinės aplinkos, kraštotyros ir turizmo.

     Kviečiame vis dar norinčius, tačiau neužsiregistravusius  Elektrėnų savivaldybės miestų ir kaimų gyventojus studijuoti universitete! Į universiteto studijas, prašome užsiregistruoti atvykus pas mus į Elektrėnų švietimo paslaugų centrą ir parašius prašymą.

     Dėkojame visiems būsimiems lektoriams, mokytojams, dėstytojams kurie sutiko dėstyti Elektrėnų TAU savanoriškais pagrindais. Mielai kviečiame pedagogus, dėstytojus, politikus, kitų sričių atstovus tapti mūsų savanoriais lektoriais ir taip prisidėti prie savanoriškos garbingos senjorų švietimo ir užimtumo veiklos. Prisijunkite prie Elektrėnų TAU lektorių komandos.

     TAU kiekvieno mėnesio paskaitų grafikus rasite Elektrėnų savivaldybės dienraščiuose ir internetinėje svetainėje www.spc.progresas.lt  skiltyje – Elektrėnų TAU.

     Smulkesnė informacija teikiama nuo 800 iki 1700 val.: adresu Rungos g. 5, Elektrėnai (buvusios Elektrėnų vidurinės mokyklos pastatas, 2 aukštas). Telefono Nr. pasiteiravimui 39 826, mob. Nr. 861483151, el.p. lina.spc@elektrenai.lt Kreiptis į Liną Bernatavičienę arba Vidą Kandrotienę, Elektrėnų švietimo paslaugų centro specialistes metodininkes.

 Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė Lina Bernatavičienė