Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo fakultetas

     Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo fakulteto tikslas – sudaryti galimybę vyresniojo amžiaus žmonėms įgyti sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo žinių, padėti išvengti jų amžiui būdingų ligų, būti fiziškai aktyviems ir darbingiems.
     Fakulteto dienos – antradieniai.
     Kuratorė – Vida Kandrotienė.