Kazokiškių universalus daugiafunkcis centras

Kazokiškių UDC

     Elektrėnų savivaldybės administracija 2013 m. įgyvendino projektą „Daugiafunkcių centrų steigimas Kazokiškėse ir Beižionyse“, gaudama Europos Sąjungos paramą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.

     Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių kaimo gyventojai sulaukė malonių permainų. Po  atliktos Vievio pradinės mokyklos Kazokiškių skyriaus pastato rekonstrukcijos, duris atvėrė bendruomenės, sveikatos, švietimo, socialinius ir kultūrinius poreikius tenkinantis daugiafunkcis centras, kuriame veiklos visuomet randa tiek kaimo jaunimas, tiek suaugusieji. Elektrėnų savivaldybės iniciatyva  sukurta ir išplėtota moderni švietimo, socialinių ir kultūrinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūra, įsigyti baldai, kompiuterinė technika ir kita įranga.

      Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu  Kazokiškių UDC tampa Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro struktūriniu padaliniu. Švietimo paslaugų centras, rūpindamasis UDC pastato išlaikymu, siekia visų paslaugas teikiančių  įstaigų ir organizacijų veiklos suderinamumo ir bendradarbiavimo. 

    Šiuo metu Kazokiškių UDC po vienu stogu įsikūrė: Vievio pradinės mokyklos Kazokiškių skyrius, Kazokiškių vaikų dienos centras, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Kazokiškių skyrius, Kazokiškių seniūnija, VšĮ Vievio PSPC, Kazokiškių bendruomenė.

      Kazokiškių kaimo gyventojai įvairias paslaugas gauna vienoje vietoje.

   Įsteigus Kazokiškių UDC, pagerintos darbo sąlygos Kazokiškių seniūnijos ir VšĮ Vievio PSPC darbuotojams, atsirado naujos paslaugos, kurios anksčiau negalėjo būti teikiamos dėl infrastruktūros trūkumo, ir kurioms jaučiamas ypatingas poreikis.

    Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikai nuo 2014 m. vasaros gali dalį laiko, dienos metu, praleisti Kazokiškių vaikų dienos centre, ruošdami pamokas, leisdami laisvalaikį, bendraudami su kitais vaikais, mokydamiesi kasdienių įgūdžių, kurių jie dažnai stokoja dėl nepriežiūros namuose. Tokių socialinių paslaugų prieinamumas užtikrina priežiūrą socialiai pažeidžiamai grupei.              

    Tikimasi, kad naujais pasikeitimais džiaugiasi ne tik kiekvienas Kazokiškių kaimo gyventojas, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai.