Suaugusiųjų švietėjų stažuotė Vokietijoje

Stažuotė – tai puiki galimybė įgyti tarptautinės patirties, pasisemti naujų idėjų. Tad šeši Lietuvos specialistai iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Kupiškio ir Elektrėnų savivaldybių, atsakingi savo miestuose už suaugusiųjų neformalųjį ir tęstinį mokymąsi, vyko į Šiaurės Reiną, esantį Vestfalijos žemėje, Vokietijoje, tiesti draugystės ir bendradarbiavimo tiltus.

Skirtingai nuo Lietuvos, Vokietijos švietimo sistema pasižymi išsilavinimo formų įvairove. Vokietijoje kiekviena federacinė žemė atsakinga už savo švietimo sistemą, todėl pati švietimo sistema skiriasi priklausomai nuo žemės. Tačiau iš esmės kiekvienos federacinės žemės švietimo sistema turi panašią struktūrą.

Vokietijoje kiekvienas privalo baigti pradinę mokyklą (910 mokslo metų). Po pradinės mokyklos seka privalomas profesinis mokymas, kuris gali būti atliekamas profesinėje mokykloje, dalyvaujant profesinių mokyklų rengiamose edukacinėse programose arba lankant vidurinę mokyklą (Sekundarstufe I arba II). Paprastai privalomasis profesinis mokymas baigiasi po 12 klasių. Po jo seka trečio ir ketvirto lygio mokymas, kuris daugiausia apima tolesnio mokymosi galimybes (pvz. "Volkshochschule"), tolesniajam suaugusiųjų mokymuisi skirtas mokymosi įstaigas. Vokietijoje išskirčiau kaip vieną įdomiausių aspektų švietimo sistemoje  dualinę švietimo sistemą, kuomet studentas ir mokosi, ir dirba (ir uždirba įmonėse) vienu metu. 

Skaityti daugiau... 

      Pridedame informaciją dėl registravimosi  mokymuisi skirtoje informacinėje sistemoje (www.smis.lt). 

      Užsiregistravę ir prisijungę prie sistemos savo el. pašte Jūs veltui galėsite naudotis joje įdėta mokymosi medžiaga.

       Pridedame skaidres - žingsnius, kaip toje sistemoje prisiregistruoti.

Informacija

Kviečiame registruotis  www.smis.lt portale – suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (toliau – SMIS). SMIS gali būti naudinga tiek dirbančiam žmogui, tiek besimokančiam – iš 9 mokymosi sričių ir 500 juose skelbiamų temų, rasime sau naudingos informacijos. 

Galbūt būtų aktualu sužinoti, artėjant terminui, kaip deklaruoti gyventojų pajamų mokestį už 2015 m. (kompiuterinio raštingumo kompetencija), o gal būtų verta pasigilinti sveikatos kompetencijos srityje apie maisto produktų ženklinimą, o gal aktualu sužinoti, kaip gauti nemokamą teisinę pagalbą, ar išsiaiškinti, kaip ir kokios atostogos gali būti suteiktos dirbant pagal darbo sutartį ir t. t. 

Apie

Atsižvelgdama į 2015 m. įsigaliojusio naujos redakcijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatas Elektrėnų savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. V.TS-211 patvirtino Elektrėnų savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų planą bei jo įgyvendinimo koordinatoriumi paskyrė Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrą.

Veiksmų plano tikslas – plėtoti ir tobulinti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą, sudarant sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

Veiksmų plano paskirtis – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios prielaidas Elektrėnų savivaldybės suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.