Kiekvienas mokinys (vaikas) yra unikali asmenybė, turinti teisę į savo individualių gebėjimų ugdymą ir individualių poreikių tenkinimą bei verta visų ugdytojų pagarbos.

 

       ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA (toliau  PPT) yra pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. PPT teikia nemokamas švietimo paslaugas.

PPT TIKSLAS

         Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.