Mergaičių programa

Pastaraisiais metais Lietuvoje socialinio – psichologinio švietimo srityje vis daugiau dirbama su paauglėmis merginomis, kaip su atskira tiksline grupe. Šis darbas svarbus tuo, kad suteikia merginoms psichologinių ir socialinių įgūdžių, kuriuos naudodamos jos, reiškia savo poziciją, gali įsilieti į visuomenę, stiprinti sveikatą, atsakingai ir numatant pasekmes priimti sprendimus, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą.

2017 m. kovo–gegužės mėn. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė A. Sasnauskienė ir psichologė S. Ceslevičienė parengė ir vykdė projektą „Mergaičių programa“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Šeimos namuose gyvenančioms ir vaikų dienos centrą lankančioms mergaitėms.

„Mergaičių programa“ – suteikianti  būtinų gyvenimiškų žinių ir informacijos, paruošianti ateičiai ir savarankiškam gyvenimui.

„Mergaičių programos" tikslas – spręsti socialines problemas, kurios aktualiausios mergaitėms: socialinių, higienos įgūdžių ugdymas, lytinis švietimas, brendimas, ateities vizijos formavimas, sveika gyvensena. Programa ugdė ir stiprino savigarbą ir pasitikėjimą savimi, atsakomybę už save, savo gyvenimą ir ateitį, mokė apsaugoti save, savo teises, nebijoti paprašyti pagalbos, padėjo integruotis į visuomenę, tapti pilnavertėmis jos narėmis.

Pasirinkta projekto tikslinė grupė – Šeimos namų auklėtinės ir vaikų dienos centrą lankančios mergaitės. Šie vaikai, paaugliai, gyvenantys atskirai nuo savo tėvų arba priklausantys socialinės rizikos šeimų grupei, patenka į ypatingai didelės psichosocialinės rizikos grupę. Šie asmenys yra labiau psichologiškai pažeidžiami, daug greičiau ir dažniau įsiveliantys į delinkventines, nusikalstamas veikas, daug lengviau įsitraukiantys į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, turintys priklausomybių ir žalingų įpročių.

Todėl įgyvendinant šią programą, tikėtasi, sustiprinti mergaičių psichologinį atsparumą pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, pakoreguoti jų dažnai neigiamą ir iškreiptą savęs suvokimą, požiūrį į santykius su aplinkiniais, į seksualinį elgesį, suformuoti teigiamą požiūrį į savo ateitį, galimybes.

Projekto vykdymo laikotarpiu vyko 14 užsiėmimų, jų metu mergaitės mokėsi geriau pažinti save, savo jausmus, tinkamai išreikšti emocijas. Mokėsi kurti taisykles ir jų laikytis, bendradarbiauti, nebijoti kreiptis pagalbos.

Džiugu, jog ir atėjus tikram pavasariui, kuomet dūkti lauke daug smagiau, mergaitės noriai lankė užsiėmimus ir neskubėdavo išeiti. Paskutinio užsiėmimo metu pasidžiaugė, jog labiausiai joms patiko atlikti praktines užduotis. Dalyvės negailėjo šiltų žodžių šiai programai, jos teigė, kad programos metu daug bendravo ir bendradarbiavo, programa buvo įdomi, skatinanti išradingumą, praktiška ir naudinga, draugiška ir linksma.

Dėkojame grožio terapijos ir chirurgijos klinikai SUGIHARA už kosmetikos gaminius, kurie paskatins mergaites rūpintis savimi ir puoselėti moteriškumą. Taip pat dėkojame Elektrėnų šeimos namų psichologei Dianai Mikalajūnei ir būrelio vadovei Neringai Ščetininei už pagalbą įgyvendinant dalį veiklų.

Projektas „Mergaičių programa“ finansuotas Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

  

Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė ir psichologė Sandra Ceslevičienė,

programos rengėjos ir vykdytojos

Paauglystės „TILTAIS“ kartu eiti lengviau!

Kiekvieną dieną žiniasklaida mums pasakoja apie tai, kokie žiaurūs gali būti ir kaip netinkamai gali elgtis mūsų vaikai ir paaugliai, kokių nusikaltimų jie gali pridaryti. Tačiau dažnai tie vaikai tokiais tampa, nes negali patenkinti savo esminių poreikių, jaučiasi nesaugūs, nemylimi, nieko verti. Dažnai paauglystė apibūdinama, kaip pereinamasis, sunkus, kritinis, amžiaus tarpsnis. Šiuo amžiaus tarpsniu žmogų užgriūva ženklūs fizinio, pažintinio ir psichosocialinio vystymosi pokyčiai. Paauglystėje intensyviai vyksta socializacija, tai yra, perimamos visuomenės socialinės normos, vertybių sistema, socialiniai vaidmenys. Paauglio socializacijos sunkumus gali lemti šeima (šalti santykiai arba jų nebuvimas, vaikų ir tėvų atskirtis), kuomet paaugliui artimoje aplinkoje yra demonstruojamas asocialus elgesys, vyrauja asocialios elgesio normos ir vertybės; mokykla  nesėkmės ir neigiamų vertinimų dominavimas; ir bendraamžiai, kurie atstumia ir/ar izoliuoja, įtraukia į kriminalinių ir nusikalstamų grupių veiklą.

2016 m. vasaro–gegužės mėn. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė D. Mikalajūnė vykdė projektą „Tiltai“, skirtą  Elektrėnų savivaldybės Šeimos namų ir Vaikų dienos centrą lankančių paauglių socialinių įgūdžių ugdymui. Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), socialiniai įgūdžiai  tai tokie gebėjimai, kurie jauniems žmonėms padeda išlaikyti psichinę sveikatą ir pasitikėjimą savo jėgomis, kai jie susiduria su gyvenimo realybe. Projekto įgyvendinimui pasirinkta paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa Tiltai, darbui su nusikalsti linkusiais asmenimis,  skirta globos namų, dienos centrų bei rizikos grupės paaugliams mokyklose.

Pasirinkta  projekto tikslinė grupė – šeimos namų auklėtiniai, būtent dėl tos priežasties, kad šie vaikai, paaugliai, gyvenantys atskirai nuo savo tėvų, patenka į ypatingai didelės psichosocialinės rizikos grupę, dėl susidariusių nepalankių gyvenimo aplinkybių ir sąlygų. Šie asmenys yra labiau psichologiškai pažeidžiami, daug greičiau ir dažniau įsiveliantys į delinkventines, nusikalstamas veikas, daug lengviau įsitraukiantys į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, turintys priklausomybių ir žalingų įpročių.

Todėl įgyvendinant šią socialinių įgūdžių programą, tikėtasi, kiek įmanoma labiau sumažinti šių vaikų/paauglių socialinę atskirtį, kuri kyla dėl turimų prastų socialinių įgūdžių arba jų nebuvimo apskritai.

Programos metodai leido ugdyti gyvenimo įgūdžius sąveikaujant su kitais dalyviais per išgyvenimus, atskleidžiant save ir gaunant apibendrintą informaciją. Projekto vykdymo laikotarpiu vyko 10 grupinių užsiėmimų, kuriuose paaugliai mokėsi geriau pažinti vienas kitą, atpažinti savo ir kito emocijas, jausmus, mokėsi reikšti tiek džiaugsmą, pasitenkinimą – geras emocijas, tiek ir pyktį, agresiją, liūdesį ir kt. Per šį kartu praleistą laiką grupinėse veiklose projekto dalyviai išmoko kurti ir laikytis taisyklių, elgtis tinkamai, išmoko pastebėti kitų (draugų) savijautą, užjausti, domėtis vienas kitu ir pagelbėti draugui. Buvo labai smagu mokytis pykčio valdymo ir konstruktyvaus pykčio nukreipimo metodų (pvz.: „Popieriaus gniūžčių karas“).

Ir labai smagu pasidžiaugti, kad visus grupinius užsiėmimus lankė praktiškai visi pakviesti dalyvauti paaugliai, o pasibaigus kiekvienai grupinei veiklai nei vienas paauglys neskubėdavo išeiti. Netgi, ir atėjus tikram pavasariui, kuomet dūkti lauke daug smagiau, kiekvienas mūsų susitikimas užsitęsdavo – paaugliai noriai ir atvirai dalinosi savo patirtimi, mintimis, lūkesčiais. Manau, kad vaikų noras dalyvauti – tai tikras įrodymas, kad rezultatas pasiektas!

Taigi, baigus vykdyti projektą, poveikis tikslinei grupei – paauglių geresnis savęs pažinimas, savo elgesio valdymas, susiformavę svarbūs socialiniai įgūdžiai – savęs pažinimas ir savigarba, gebėjimas bendrauti, gebėjimas priimti sprendimus ir  spręsti konfliktus, gebėjimas atpažinti ir valdyti jausmus ir pan., buvo pasiektas.

Socializacijos projektas – socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“ finansuota Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos, vaikų socializacijos rėmimo programos lėšomis.

                                                                                                                   Psichologė Diana Mikalajūnė

                                                              Straipsnis publikuotas „Elektrėnų žinios“, 2016 05 27, Nr 21 (898). 

 

Informacija patyčių prevencijos klausimais

     2013 m. sausio 18 d. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės I.Puronienė ir A.Lauciuvienė dalyvavo ,,Patyčių prevencijos programos metodikos ir priemonių perdavimo švietimo pagalbos darbuotojams konferencijoje“.

     Konferencijos metu buvo pristatytas mokomasis kompiuterinis žaidimas ,,Darnus miestas“. Mokomoji priemonė žaidimo forma suteikia žinių gamtos/ekologijos, dailės, muzikos, technologijų, verslumo ir politikos srityse. Į žaidimą integruotas unikalus patyčių prevencijos modulis.

     Žaidimą rasite: www.darnus-miestas.lt

    Taip pat informuojame, kad 2013 m. kovo 18-24 d. organizuojama veiksmo savaitė ,,Be patyčių“.

    Informaciją rasite: www.vaikulinija.lt

Prevencinė programa

,,Socialinių gebėjimų ir įgūdžių formavimas – socializacijos pagrindas“

Vieta: Elektrėnų vaikų globos namai

Data: 2008m. lapkričio mėn.

     Programos esmė – per grupinius ir praktinius užsiėmimus padėti vaikui pasirengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje. Per praktines užduotis, realiose situacijose buvo formuojami, koreguojami, plėtojami socialiniai įgūdžiai ir gebėjimai. Vaikai mokėsi atsakingumo už savo poelgius, gerbti kitų grupės narių teises, darbą. Turėjo galimybę socialinius įgūdžius įgyti stebint, modeliuojant aplinkinių elgesį, bei gaunant grįžtamąjį ryšį apie savo elgesio pasekmes.

     Grupėje apie kiekvieną narį vaikai buvo skatinami kalbėti tik apie jų teigiamas savybes. Kalbėta apie tai, kas jiems patinka veikti kartu, kokias draugų savybes jie labiausiai vertina ir koks įsimintiniausias drauge patirtas įvykis.

     Bendravimo įgūdžių vaikai mokėsi lankydamiesi bibliotekoje, klausydami pasakojimo apie Šiaurės šalių mitinius herojus Trolius, atskleisdami savo darbeliuose teigiamas jų charakterio ir elgesio savybes, dirbdami grupėje.

   Paskutinio užsiėmimo metu buvo apibendrintas visas nuveiktas darbas, akcentuotas socialinis paskatinimas – teigiamas įvertinimas, pagyrimas (grupės vadovo, globos namų direktorės ir auklėtojų).

     Projekto metu įgyvendinta prevencinė akcija ,,Aš ir mano pasaulis“, kurioje dalyvavo per 300 vaikų iš 12 savivaldybės ugdymo įstaigų. Mokiniai pateikė piešinius, eilėraščius ir rašinius, kurie bus sudėti į albumą.

Projekto vykdytojai: M. Sajetienė, I. Puronienė, A. Sasnauskienė

Vaikų socializacijos programa

„Vaikų užimtumas – sėkmingos socializacijos garantas“

Vieta:  Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba

Dalyviai: Elektrėnų vaikų globos namų auklėtiniai, 6 priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai.

Data: 2009 m. lapkričio mėn.

     Programos turinys – programos dalyviai grupinių užsiėmimų metu mokėsi suvokti riziką, susijusią su žalingais įpročiais bei priimti tinkamus sprendimus. Buvo ugdomi vaikų gebėjimai pažinti save, rūpintis savimi, bendrauti ir bendradarbiauti, atsakyti už savo veiksmus,  pasipriešinti socialiniam spaudimui. Ugdant vaikų saugios gyvensenos įgūdžius, buvo taikomi pozityvios socializacijos principai, stebimas ir skatinamas tinkamas vaikų  elgesys, modeliuojamos situacijos, kuriose vaikai galės išbandyti naujus elgesio būdus, mokysis spęsti problemas, reflektuoti, diskutuoti, kritiškai vertinti  situacijas.

      Pasiekti rezultatai

    Pravesti šeši grupiniai užsiėmimai žalingų įpročių prevencijos temomis: „Vaistai“, „Buitinės cheminės medžiagos“, „Tabakas“, „Alkoholiniai gėrimai“, „Atsisakymo ir apsisprendimo įgūdžia“, „Kaip mes dirbome kartu“.

     Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių vaikai mokėsi iliustruodami knygą „Buitinių cheminių medžiagų parduotuvė“, atlikdami praktines užduotėles ir žiūrėdami animacinius filmukus iš serijos „Senoji animacija“.

     Projekto metu buvo pastebėtas animacinių filmukų serijos „Senoji animacija“ teigiamas, veiksmingas, ugdomasis poveikis, todėl vaikų globos namams buvo parengti ir padovanoti šių filmukų įrašai.

   Paskutinio užsiėmimo metu buvo apibendrintas visas nuveiktas darbas, akcentuotas socialinis paskatinimas – teigiamas įvertinimas, pagyrimas (grupės vadovo, vaikų globos namų direktorės ir auklėtojų). Kiekvienas vaikas pasakojo, tai kas jam labiausiai patiko, ko jis išmoko šių užsiėmimų metu.

Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė