Šeimų klubas

Mes turime ir Facebook paskyrą – Elektrėnų šeimų klubas

DĖMESIO! ŠALYJE PLEČIAMAS SOCIALINIŲ GLOBĖJŲ TINKLAS – LABAI REIKALINGI DARBUOTOJAI

Įgyvendinant  projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“,  Lietuvoje sparčiai plečiamas socialinių globėjų tinklas.

Atitinkamos tokias paslaugas norinčios teikti Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos ir Telšių regionų organizacijos jau dalyvavo viešojo pirkimo konkurse  ir laimėjo bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų pirkimą. Šiuo metu ieškoma žmonių, kurie sutiktų priimti vaikus į savo namus ir suteikti jiems palankią šeimos aplinką.

Socialiniu globėju gali tapti kiekviena šeima ar fizinis asmuo, pasiruošęs (išklausęs globėjų ir įtėvių (GIMK) mokymus bei konsultavimo kursus)  rūpintis vaikais bei atitinkantis globėjams keliamus reikalavimus.   Jeigu nesate baigę globėjų ir įtėvių mokymų, jie bus organizuojami artimiausiu metu.

Vilniaus regione socialinių globėjų aktyviai ieško ir VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras.  Čia vaikams savo namų duris jau atvėrė trys socialinių globėjų šeimos, namų šiluma džiaugiasi šeši šeimose apgyvendinti vaikai. Jų socialiniams globėjams mokamas 310 Eur atlygis už kiekvieną savo namuose prižiūrimą vaiką, taip pat skiriami pinigai vaiko poreikiams tenkinti (304 Eur už kiekvieną vaiką),  socialinis globėjas gaus fiksuoto dydžio atlyginimą taip pat ir tuo atveju, kai šeimoje nėra globojamo vaiko (atlyginimo dydis už dienas, kai vaiko šeimoje nėra – mažesnis), numatyta atokvėpio paslauga, t. y. 30 dienų atostogų per metus ir kitos socialinės garantijos. Socialiniams globėjams garantuota specialistų pagalba ir palaikymas.

Vilniaus regione išsamią informaciją  norintiesiems tapti socialiniais globėjais teikia viešojo pirkimo konkursą laimėjusio VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio centro specialistė  Rugilė Ladauskienė telefonu 8 620 92 288. Jeigu esate Klaipėdos arba Šiaulių regiono gyventojas, skambinkite VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimo“ specialistui Rimvydui Augutavičiui telefonu 8 605 58 297. Alytaus regiono gyventojai išsamią informaciją gaus paskambinę Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ specialistui Egidijui Aleksoniui telefonu 8 698 49 586, Telšių regiono gyventojai – Plungės vaikų globos namų specialistėms  Aušrai Meškauskienei arba Genovaitei Ūsienei telefonais 8 448 57 989, 8 671 11 680, Utenos regiono gyventojų skambučių laukia Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro specialistė Diana Deveikienė telefonu 8 618 61 636.

Nedvejokite – kilnus tikslas, prasminga veikla įprasmins Jūsų gyvenimą ir suteiks jam pilnatvę ir džiaugsmą. O socialinio globėjo darbas yra vienas iš geriausiai apmokamų darbų, nes užmokestis – ne tik pinigai, bet ir vaikų dėkingumas.

 

Šaltinis: http://www.pertvarka.lt/naujienos/demesio-vilniaus-regione-reikalingi-socialiniai-globejai/

 

 

 

 

     Šeimų klubo tikslas – skatinti šeimų/tėvų iniciatyvas, dalyvaujant ugdymo proceso organizavime bei vykdyme, ugdant pilietinę bei demokratinę visuomenę, darant poveikį mokyklų bendruomenėms, bendradarbiavimą su kitų rajonų šeimų/tėvų klubais, asociacijomis, partnerių šeimų/tėvų neformaliomis grupėmis.

     Šeimų kubo nariai: tėvai, seneliai, globėjai, vaikai, mokytojai, auklėtojai, ir kt.

Šeimų klubo nariai turės galimybę dalyvauti projekto veiklose: savęs pažinimo praktikose, gyvenimo meno kursuose, vasaros stovyklose, paskaitose.

   Įkurtas klubas turės galimybę plėtoti tėvų švietimą, bendradarbiauti su mokyklomis bei kitomis institucijomis vaikų švietimo, sveikatos, kultūros, sporto ir kt. klausimais, dalyvauti projektuose, organizuoti kultūrinius, švietimo ir kt. renginius.

   Šeimų klubas kuriamas  projekto „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ lėšomis. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

KURKIME „ŠEIMŲ KLUBĄ“ KARTU !!!

ATEIKITE Į ELEKTRĖNŲ SAV. ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRĄ (ADRESU RUNGOS G. 5, BUVUSIOS RUSŲ MOKYKLOS PATALPOSE, I KORPUSAS) IR SUŽINOKITE KAIP GALIME VIENI KITIEMS PADĖTI:

Šeimų kubo nariai: tėvai, seneliai, globėjai, vaikai, mokytojai, auklėtojai, ir kt. turės galimybę dalyvauti Elektrėnų švietimo paslaugų centro laimėto ES finansuojamo projekto „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ veiklose nemokamai: savęs pažinimo praktikose, gyvenimo meno kursuose, vasaros stovyklose, stažuotėse, paskaitose.

Įkurtas klubas plėtos tėvų švietimą, bendradarbiaus su mokyklomis bei kitomis institucijomis vaikų švietimo, sveikatos, kultūros, sporto ir kt. klausimais, dalyvaus įvairiuose projektuose, organizuos kultūrinius, švietimo ir kt. renginius.

Tikimės gražaus ir turiningo bendradarbiavimo !

Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau:

Lina Bernatavičiene ir Ala Pupininkienė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro specialistės metodininkės, tel./fax (8~528) 34271.