A p k l a u s a „Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi poreikių tyrimo anketa“

A p k l a u s a „Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi poreikių tyrimo anketa“

        Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras atlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi poreikius. Apibendrinus tyrimo rezultatus,  tikslingai bus organizuojami mokymai mokytojams, padėsiantys tobulinti savo kvalifikaciją, įgyjant naujų žinių ir gebėjimų mokymo turinio projektavimo, inovatyvių mokymo metodų parinkimo, mokymosi pasiekimų vertinimo ir kitose srityse.

     Kviečiame Jus dalyvauti tyrime ir atsakyti į pateikiamus klausimus (apklausos nuoroda žemiau). Tyrimo autoriai garantuoja Jūsų atsakymų konfidencionalumą. Jūsų atsakymai bus panaudojami tik šio tyrimo tikslams. Prašome Jūsų būti dėmesingais ir nepraleisti klausimų. Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro metodininkes tel. (8 528) 39 826.