Informacija dėl užsienio kalbų mokymų

Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, pateiktų Dalinio finansavimo programų konkursui užsienio kalbų (kelių lygių anglų ir vokiečių) mokymo paslaugoms pirkti, sąrašas. 

Dėl užsienio kalbų kursų kreiptis tiesiai į kalbų mokytojus:

Aivaras Dočkus (anglų k. A1, A2, A2+, B1 lygiai)  adockus@gmail.com

Asta Juknienė (anglų k. A1, A2 lygiai)  jukasta@gmail.com

Rita Grigonienė (vokiečių k. A1, A2, B1 lygiai)  ritagrigoniene@yahoo.com

Informacija dėl užsienio kalbų mokymų

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 2 d. bus vertinamos mokytojų konkurso paraiškos užsienio kalbų mokymų paslaugoms pirkti. Po konkurso bus aiški kaina 1 asmeniui, visų mokymų dalyvių skaičius, kuriems bus dalinai finansuojami mokymai. Tad dalyviai, iki 2017 m. spalio 27 d. užsiregistravę į mokymus mūsų tinklapyje, 2017 m. lapkričio 13 d. 18.30 val. kviečiami į „Ąžuolyno“ progimnaziją. Susitikimo tikslas – mokymosi sutarties, kuri bus pasirašoma tarp Jūsų ir Švietimo paslaugų centro, sąlygų, kainų aptarimas, susiskirstymas į grupes pas mokytojus, dėstančius tam tikrą kalbų lygį ir kiti Jums aktualūs klausimai.

Iki susitikimo!