SPC_dideslis_foto

ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ Į PROJEKTO „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ (TŪM) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“ KOORDINATORIAUS PAREIGAS

 

 1. Projekto „Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) programos įgyvendinimas Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau – projektas) koordinatoriaus pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
 2. Pareigybės lygis – A.
 3. Koordinatorius atsakingas už projekto veiklų planavimą, organizavimą, vykdymą ir kokybės užtikrinimą.

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

4.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4.2. darbo patirtis – ne mažiau kaip 1 metai pedagoginio darbo ir/arba projektų valdymo patirtis.

 1. Atitikimas kitiems reikalavimams:

5.1. kvalifikacija ir kompetencijos koordinuojamoje srityje (projekto veiklos);

5.2. puikūs bendravimo gebėjimai, informaciniai ir komunikaciniai gebėjimai, gebėjimas dirbti komandoje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą ir viešuosius pirkimus.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. Pagal savivaldybės pažangos planą kontroliuoti sutarčių įgyvendinimą, analizuoti rezultatus ir rengti ataskaitas.
 2. Pagal savivaldybės pažangos planą planuoti ir organizuoti projekto situacijos tyrimus ir duomenų analizę.
 3. Vykdyti projekto suplanuotų veiklų stebėseną, analizuoti ir pristatyti rezultatus savivaldybės TŪM projekto vadovui ir komandai.
 4. Informuoti apie projekto veiklų eigą, rezultatus, problemas projekto vadovą ir esant poreikiui aptarti organizuojamuose TŪM posėdžiuose.
 5. Plėtoti, planuoti ir organizuoti projekto veiklas, teikti informaciją mokyklų bendruomenėms apie vykstančius mokymus ir kvalifikacijos kėlimo renginius.
 6. Sudaryti ir nuolatos papildyti projekto kalendorių, užtikrinti viešą prieigą suinteresuotiems asmenims.
 7. Bendradarbiauti ir komunikuoti su mokyklų savivalda, partneriais, ir su kitomis mokinių bei mokytojų grupėmis organizuojant įvairaus formato veiklas.
 8. Užtikrinti socialinių partnerių įtrauktį.
 9. Bendradarbiauti su mokyklomis Lietuvoje ir kitomis švietimo įstaigomis.
 10. Teikti pagalbą mokyklų atstovams (-ėms), kad jie (-os) galėtų pritaikyti kuo sklandžiau įgyvendinti projekto veiklas bei strategijas mokyklos lygmeniu.
 11. Atsakyti į mokyklų, savivaldybės, partnerių ir kitų suinteresuotų asmenų užklausas apie projekto eigą savivaldybėje.
 12. Viešai komunikuoti apie projekto veiklas bei svarbą savivaldybei / mokykloms.
 13. Projekto metu dalyvauti stažuotėse, mokymuose, orientuotuose į pažangos plano įgyvendinimą. 

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

 

Dokumentai priimami Elektrėnų švietimo paslaugų centre nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, 203 kabinetas, arba elektroniniu paštu: info@espc.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2024 m. vasario 9 d. ir patalpinta Elektrėnų švietimo paslaugų centro internetinėje svetainėje adresu: www.espc.lt.

 

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2024 m. vasario 26 d.  Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus individualiai informuosime ir pakviesime pokalbiui. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Su laimėjusiu konkursą asmeniu bus pasirašyta terminuota sutartis iki 2026 m. balandžio 30 d.  metams.