Elektrėnų savivaldybė kartu su partneriu Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba  (toliau – PPT) įgyvendina Europos socialinio fondo bei Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis  finansuojamą projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje” priemonę „Mobilios švietimo pagalbos specialistų paslaugos sukūrimas“, kurios metu įdarbinami švietimo pagalbos specialistai PPT.  Projekto trukmė iki 2022-12-30 (su galimu termino pratęsimu pusmečiui). Projektas įgyvendinamas Elektrėnų savivaldybės 11-oje ugdymo įstaigų.

Specialusis pedagogas, 0,5 – 1 pareigybės dydžio (vyrai ir moterys)

Darbas su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais/mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vykdo šias funkcijas:

 1. Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
 2. Padeda vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 3. Konsultuoja įstaigos pedagogus ir vaikų tėvus (globėjus) specialiojo ugdymo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Įgytas aukštasis išsilavinimas: specialiojo pedagogo ir / ar logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikacija;
 2. Kompiuterinio darbo gebėjimai turi atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 3. Turi išmanyti specialiojo pedagogo darbą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmenys, pretenduojantys į švietimo pagalbos pareigybes, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. Galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentas gali pateikti dokumentus: elektroniniu paštu info@espc.lt arba registruotu laišku, adresu Rungos g. 5, LT – 26110 Elektrėnai.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ir / ar informuoti telefonu individualiai per tris dienas nuo dokumentų pateikimo.

 1. Darbo sutarties rūšis – terminuota, iki 2022 m. gruodžio 30 d.
 2. Darbo krūvis – 1 pareigybė (36 val. / sav.)
 3. Darbo užmokestis: atlyginimas: apie 1800 Eur iki mokesčių išskaitymo. Už vykimą į kaimiškas vietoves bus apmokamos kuro sąnaudos. Yra pavėžėjimo tarnybiniu automobiliu galimybė.

Kontaktiniai duomenys: Elektrėnų švietimo paslaugų centras, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, tel.: (8 528) 34 271, (8 528) 39 784, el. p. info@espc.lt

Paskelbta: 2022 03 07