Specialusis pedagogas, 1 etatas (vyrai ir moterys)

Darbas su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais / mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vykdo šias funkcijas:

 1. atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
 2. padeda vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 3. konsultuoja įstaigos pedagogus ir vaikų tėvus (globėjus) specialiojo ugdymo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. įgytas aukštasis išsilavinimas: specialiojo pedagogo ir / ar logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikacija;
 2. kompiuterinio darbo gebėjimai turi atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 3. turi išmanyti specialiojo pedagogo darbą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmenys, pretenduojantys į šias (švietimo pagalbos specialistų) pareigybes, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas;
 7. pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ar informuoti telefonu ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 17 d.

Pretendentas gali pateikti dokumentus: elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2021 m. rugsėjo 16  d. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami apie pokalbio laiką individualiai.

 

 1. Darbo sutarties rūšis – terminuota, iki 2022 m. gruodžio 30 d.
 2. Darbo krūvis – 36 val. (iš jų: 20 val. kontaktinių ir 16 val. nekontaktinių) per savaitę.
 3. Darbo užmokestis: atlyginimas: apie 1700 Eur iki mokesčių išskaitymo / apie 950 Eur atskaičius mokesčius. Už vykimą į kaimiškas vietoves apmokamos kuro sąnaudos (atstumas skaičiuojamas nuo Elektrėnų švietimo paslaugų centro).

Kontaktiniai duomenys: Elektrėnų švietimo paslaugų centras, Rungos g. 5, LT – 26110 Elektrėnai, tel. (8 528) 34271, (8-528)39784, el. p. [email protected]

Arba galite kreiptis į projekto vadovę – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Jūratę Mikalauskienę, tel. (8 528)58069 arba mob. tel. (8 699) 41409,

el. p. [email protected]

Paskelbta: 2021-09-06

Galioja iki: 2021-09-17