You are here:

Egzamino vykdymo instrukcija

Mokymo programa LR Konstitucijos pagrindų egzaminui pasiruošti