2022 m. lapkričio 18 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalijosi gerąja patirtimi tema „Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo patirtys“. Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogai pristatė įgyvendintus projektus priešmokyklinio ugdymo grupėse, dalijosi patirtimi ir diskutavo apie veiklų planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą.

 

Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo mokytojams Agnei Siliūnienei, Jolantai Liepis, Audingai Bučienei, Rasai Krukonienei, Editai Rulevičienei, Jolantai Pėtnyčienei, už skaitytus pranešimus ir dalijimąsi gerąja patirtimi. Pateiktys pridedamos.