You are here:

Korupcijos prevencija

Korupcijos   prevencija   –   korupcijos   priežasčių,   sąlygų atskleidimas  ir šalinimas  sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcinio  pobūdžio  nusikalstamos  veikos  – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu  jos  padarytos  viešojo administravimo sektoriuje arba   teikiant  viešąsias  paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1VT-97  korupcijos prevencijos ir kontrolės Centre funkcijas pavesta atlikti specialistei Vidai Pranckevičienei.
Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:
• Paštu,  Švietimo paslaugų centro specialistei Vidai Pranckevičienei, Rungos g. 5, LT-26110  Elektrėnai.
• Elektroniniu paštu vida.pranckeviciene@espc.lt arba skambinti telefonu (8 528) 34 271.
Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:
• Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilius.
• Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.