You are here:

Informacija švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijai

Dokumentai, kurie pristatomi į PPT prieš siunčiant ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaiką/mokinį įvertinimui:

Taip pat papildomai su šiais dokumentais prašome pristatyti keletą piešinių, atliktų užduotėlių pavyzdžių.

Dokumentai, kurie pristatomi į PPT prieš siunčiant pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokinį įvertinimui:

Taip pat papildomai su šiais dokumentais prašome pristatyti keletą lietuvių kalbos, matematikos savarankiškų ar kontrolinių darbų.