SPC_dideslis_foto

Kultūros ir meno fakulteto tikslas – studentų meno, saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimas, kultūrinio gyvenimo pažinimas.
Fakulteto dienos – ketvirtadieniai.
Kuratorė – Ala Pupininkienė