You are here:
EŠPC_logotipas_neoficialus
Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo fakulteto tikslas – sudaryti galimybę vyresniojo amžiaus žmonėms įgyti sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo žinių, padėti išvengti jų amžiui būdingų ligų, būti fiziškai aktyviems ir darbingiems.

Fakulteto dienos – antradieniai.

Kuratorė – Jurgita Grisiūnienė.