You are here:
SPC_dideslis_foto
Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo fakulteto tikslas – sudaryti galimybę vyresniojo amžiaus žmonėms įgyti sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo žinių, padėti išvengti jų amžiui būdingų ligų, būti fiziškai aktyviems ir darbingiems.

Fakulteto dienos – antradieniai.

Kuratorė – Lina Živulskienė.