EŠPC_logotipas_neoficialus
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistė Asta Lauciuvienė 2017 m. lapkričio 7 d. dalyvavo Elektrėnų pradinės mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo aptariami mokinių ugdymosi sunkumai, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo aspektai bei bendradarbiavimo su tėvais galimybės. Posėdyje dalyvavo mokytojos Elona Sereikienė, Jūratė Valantavičienė, Rasa Venckienė, psichologė Sandra Judickienė, socialinė pedagogė Ramutė Mikalauskienė, logopedė Jolanta Pėtnyčienė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė Ingrida Mačionytė.
Posėdžio aktualumą galime apibendrinti šia Ingridos Mačionytės išsakyta mintimi: „Tokie bendri susitikimai yra ne tik gera proga išgirsti patarimų, kartu spręsti iškilusias problemas, bet patiems mūsų mokytojams pasidalinti savo patirtimi ir pasimokyti vieniems iš kitų.“

 

Informaciją parengė Asta Lauciuvienė