EŠPC_logotipas_neoficialus

Informacija tėvams ir pedagogams

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė 2017 metų lapkričio 2–3 dienomis dalyvavo seminare „Autizmo spektro sutrikimai: vaikų raidos ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo aspektai“ Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Seminare buvo pristatomi struktūruoto ugdymo ypatumai bei aplinkos pritaikymas autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams.

1 pav. Grupinės veiklos erdvė

Labai svarbu, kad aplinka skatintų kurti ir palaikyti santykius, lavintų vaiko socialinius įgūdžius, leistų saugiai ir tinkamai išreikšti emocinius poreikius bei ruoštų jį gyventi ne tik dirbtinai sukurtoje, bet ir gyvenimiškoje aplinkoje.

2 pav. Žaidimų ir laisvalaikio erdvė
3 pav. Individualaus ir savarankiško darbo vietos

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymas yra struktūruotas. Tai padeda vaikui geriau suprasti, kur vyks veikla; kokią užduotį reikės atlikti; kiek bus užduočių; kada baigsis veikla; kas bus po to. Veiklos struktūravimas skatina vaikus atlikti užduotis savarankiškai.

4 pav. Bendra grupės dienotvarkė

Pedagogui, kurio grupėje ugdomas ASS turintis vaikas, tenka dviguba pareiga: padėti ne tik jam, bet ir jo bendraamžiams. Nuo pedagogo ryšio su ypatingu vaiku labai priklauso jo santykiai su kitais vaikais. Pedagogas turi turėti aiškią poziciją autizmo spektro sutrikimų turinčio vaiko atžvilgiu: būti pasirengęs padėti, rodyti pagarbą, siekti pabrėžti jo privalumus. Juk būtent darželyje, o vėliau ir mokykloje susiformuoja unikali situacija, kai toks vaikas gali lavėti ir mokytis gyventi visuomenėje.

                        Informaciją parengė Gintarė Mačionienė