EŠPC_logotipas_neoficialus

2021 m. kovo–balandžio mėn. Elektrėnų Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė A. Sasnauskienė parengė ir vykdė projektą „Būkime drauge“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio – darželio ikimokyklinio amžiaus „Gudručių“ grupės vaikams.

Projekto tikslas – stiprinti vaikų socialinius emocinius įgūdžius, skatinant atsakingą tarpusavio elgesį.

Emocinio intelekto lavinimas vaikystėje padeda susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį, išklausyti, atskleisti save, pasipriešinti skriaudėjams, įveikti sunkumus, stresą, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, nesidrovėti artumo, atpažinti, valdyti jausmus ir pan. Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti atsakingais, rūpestingais ir veiksmingai dirbančiais suaugusiaisiais. Tie patys emocinio intelekto įgūdžiai, lemiantys vaiko populiarumą tarp draugų bei uolumą mokykloje, po daugelio metų jam padės darbe ar sukūrus savo šeimą.

Ugdyti šiuos įgūdžius vaikams padeda švietimo pagalbos specialistai – psichologas ir socialinis pedagogas. Elektrėnų sav. Pylimų vaikų lopšelyje – darželyje šių specialistų nėra. Šiam darželiui pagalbą teikia Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinis pedagogas.

Įgyvendinant šią programą, tikėtasi, kad patobulės vaikų socialinės emocinės kompetencijos, padidės savo emocijų pažinimas ir supratimas, jų valdymas bei kontrolė, sumažės rizikingas netinkamas elgesys ir pagerės ugdymosi pasiekimai.

Projekto vykdymo laikotarpiu vyko keturi užsiėmimai. Jų metu vaikai mokėsi draugauti: gerbti savo draugus ir jų nuomonę, nesišaipyti ir nesijuokti iš savo draugo. Žaisdami mokėsi suprasti jausmus ir įvardyti jausmo atsiradimo priežastį, kad nemalonūs jausmai gali būti jaučiami, tačiau reikia mokytis išreikšti jausmus priimtinais būdais. Išmoko pykčio įveikimo būdų.

Projekto dalyvių – vaikų tėvai gavo rekomendacijas, patarimus, padėsiančius kalbėtis su savo vaiku: kaip jį padrąsinti ir paguosti bėdoje, kaip jam suteikti palaikymą ir paramą.

Dėkoju Pylimų darželio mokytojoms ir LSMU psichologijos studentei J.Šumskaitei už pagalbą įgyvendinant veiklas.

Projektas „Būkime drauge“ finansuotas Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos lėšomis.

 

Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė

programos rengėja ir vykdytoja