EŠPC_logotipas_neoficialus

2018 m. gruodžio 12 d. vyko Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų išplėstinis posėdis.

Švietimo pagalbos aktualijas apžvelgė Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramunė Sadauskienė. Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti Asta Lauciuvienė skaitė pranešimus „Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių (vaikų) ugdymosi situacijos analizė Elektrėnų savivaldybėje 2019–2019 m. m.“ bei „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) atvejų aptarimai: refleksija“. Specialioji pedagogė Marijona Sajetienė ir Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jurgita Grisiūnienė pristatė pažintinių gebėjimų lavinimo programos „Mokausi žaisdamas“ grupių vedimo Pylimų vaikų darželyje ir Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ praktinę patirtį ir grįžtamąjį ryšį. Specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė kalbėjo apie pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams dokumentaciją.

Posėdžio metu taip pat buvo diskutuota apie bendradarbiavimo formas 2019 metais. Švietimo įstaigų specialistai išsakė savo pageidavimus.

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė