SPC_dideslis_foto

2023 m. spalio 18 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre įvyko Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų sveikatos žemėlapis“, kuri buvo skiriama Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 35-ečiui paminėti, atkreipiant dėmesį į pagrindinio šalies planavimo dokumento – Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ – siekį pagerinti gyvenimo kokybės indeksą (dabar 23 vieta ES), laimės indeksą (dabar 20 vieta ES), taip pat atsižvelgiant į Švietimo įstatymo nuostatas dėl sveikos gyvensenos įgūdžių ir emocinio pažinimo ugdymo švietimo įstaigose stiprinimo.

Konferencijai ritmą uždavė ir visus dalyvius nuotaikingai pasitiko profesionalaus būgnininko iš Ukrainos, Oleksii Gmyria, improvizacijos. Iš visos Lietuvos susirinkusius mokyklų vadovus ir pavaduotojus, mokytojus, pagalbos vaikui specialistus ir kitus švietimiečius sveikino LR Seimo narė dr. Silva Lengvinienė, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas dr. Džeraldas Dagys. Sveikinimo žodį ir padėkas sveikatą stiprinančioms mokykloms, Elektrėnų l/d „Pasakai“ ir „Drugeliui“ nuo Higienos instituto direktoriaus Remigijaus Jankausko įteikė Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro specialistė, Nijolė Palauskienė.

Konferencijos pirmojoje dalyje dalyviai klausėsi plenarinių pranešimų aktualiomis, vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo temomis. Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro specialistė, Nijolė Paulauskienė, kalbėjo apie sveikatą stiprinančias mokyklas ir aktyvias mokyklas, ragino prisijungti prie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“, kuris Lietuvoje gyvuoja jau 30 metų. Kauno kolegijos lektorė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, Audronė Vizbarienė, samprotavo apie fizinį ugdymą XXI a. ir kėlė klausimą, kamuolys ar technologijos? Lektorė pateikė daug praktinių pavyzdžių mokytojams, kaip vaikus sudominti aktyviais žaidimais, juos modifikuojant pagal šiuolaikinio vaiko poreikius ir interesus. Všį Vilniaus humanistinės mokyklos direktorė Sonata Petraitienė kalbėjo apie vaikų jausmų baimes ir jų (ne)pripažinimą. Lektorė mokė nebijoti neigiamų jausmų ir jų neignoruoti, nes, siekiant ugdyti brandžią asmenybę, šiuos jausmus reikia išmokti priimti ir tinkamai reaguoti. Pranešimų sesiją užbaigė juoko jogos instruktorė Kristina Laučienė, kuri supažindino konferencijos dalyvius su juoko nauda fizinei ir psichinei sveikatai, taikė šiuos metodus praktiškai.

Antroje, praktinėje dalyje, konferencijos dalyviai rinkosi į darbo grupes. „Nusiraminimo terapiją“ vedė Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro sveikatos psichologė Vida Garšiuvienė, į „Šokio terapiją“ kvietė Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ mokytoja metodininkė Natalja Markevičienė, o „Kvėpavimo terapiją“ vedė ir praktiniais patarimais dalinosi Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vyr. mokytojos Jolanta Valentukonienė ir Vida Paulauskaitė. Praktinė dalis užbaigta trumpa refleksija, kurios metu dalyviai atskleidė, kad išeina su geromis emocijomis, naujomis idėjomis ir gerąja patirtimi, kurią būtinai pritaikys praktiškai, planuodami ugdymo procesą.

 

Organizuojant respublikinę konferenciją „Vaikų sveikatos žemėlapis“ buvo renkama ir kaupiama mokytojų geroji patirtis, kokiais būdais ir priemonėmis mokytojai užtikrina vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą ugdymo procese. Sukaupta gerąja patirtimi, leidiniu „Vaikų sveikatos žemėlapis“ organizatoriai dalinasi savo įstaigų internetinėse svetainėse, o konferencijos dalyviai su el. leidiniu galėjo susipažinti nuskenavę QR kodą.

 

Organizatoriai dėkingi partneriams už pagalbą įgyvendinant konferenciją. Konferencijos partneriai: Elektrėnų visuomenės sveikatos biuras, Elektrėnų profesinio mokymo centras, Elektrėnų savivaldybės laisvalaikio ir sporto centras, Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija (RIIDA) „Sveikatos želmenėliai“.

 

Konferencijos organizatoriai: Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“, Elektrėnų švietimo paslaugų centras.