SPC_dideslis_foto
2023 m. gegužės 6-9 d. Rygoje įvyko Latvijos nacionalinės švietimo agentūros (#VIAA) organizuotas #Erasmus+ programos bendradarbiavimo ir mokymosi veiklos (#TCA), kuriame dalyvavo Elektrėnų švietimo paslaugų centras metodininkė Jolita Dzimidavičienė.
Viena iš veiklų – tarptautinis teminis seminaras „Erasmus+ promoting physical activity and cooperation in education and training“, kurio metu buvo diskutuojama apie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimą švietimo ir mokymo srityje.
Pagrindiniai šio teminio seminaro tikslai:
– apžvelgti sektorių iššūkius ir atrasti būdus, kaip Erasmus+ gali padėti skatinti fizinį aktyvumą švietimo ir mokymo srityse;
– skatinti bendradarbiavimą ir Erasmus+ projektų plėtrą, daugiausia dėmesio skiriant fizinio aktyvumo, kaip švietimo ir mokymo sudedamosios dalies, skatinimui;
– sužinoti apie Erasmus+ priemones ir iniciatyvas, skatinančias sveiką gyvenseną (ypač švietime) nacionaliniu ir ES lygmenimis;
– keistis idėjomis ir esama gerąja praktika šia tema.
Renginyje dalyvavo beveik 100 dalyvių iš 12 šalių (Latvijos, Lietuvos, Estijos, Austrijos, Čekijos, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos ir Turkijos.), kurie turėjo galimybę atstovauti Erasmus+ komandą Rygos maratone, 5 km bėgime.
Nuotraukos ©VIAA, 2023