SPC_dideslis_foto

Gruodžio 15 dieną Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės lankėsi Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Vyko gerosios patirties sklaidos renginys. Tarnybų specialistės diskutavo aktualiais pirminio/pakartotinio kompleksinio vertinimo klausimais, įtraukiojo ugdymo tema, dalinosi gerąja patirtimi apie mobilios švietimo pagalbos specialistų paslaugas švietimo įstaigose. Apžiūrėjome Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos atnaujintas erdves, sensorinį kabinetą. Susitikimo metu nutarėme rengti susitikimus ateityje, pakviečiant daugiau kaimyninių tarnybų, plėtoti bendradarbiavimą ir bendrystę.

Dėkojame Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei Ievai Jakonienei ir visam kolektyvui už šiltą priėmimą.

 

Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti,

specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė