SPC_dideslis_foto

2023 m. gegužės 4 d. įvyko Elektrėnų švietimo paslaugų centro organizuota Respublikinė metodinė-praktinė švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų konferencija „Ugdymo(si) proceso kaita: ugdymo turinio atnaujinimas ir įtraukusis ugdymas“ į kurią rinkosi dalyviai iš Elektrėnų savivaldybės ir visos Lietuvos ugdymo įstaigų.

Įvykusio renginio metu ekspertai diskutavo, skaitė pranešimus, dirbo darbo grupėse aktualiomis šiam laikmečiui temomis: ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) ir įtraukusis ugdymas (specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėse, klasėse). Taip pat buvo kalbama ir apie švietimo įstaigų vadovų vaidmenį, lyderystės įtaką mokymosi pažangai, ateities kompetencijų ugdymą, tėvų įtraukimo į mokymo proceso svarbą bei kitas svarbias švietimo temas.
Ugdymo ir mokymo srityje pokyčiai intensyvėja, o kylančių klausimų vis daugėja. Konferencijos metu NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nadia Venskuvienė savo pranešime didesnį dėmesį skyrė atnaujinto ugdymo programoms ir atsakė į kylantį klausimą „Kaip dirbsime?“. EDU Vilniaus projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius kėlė klausimą „Ar pavyks?“, tuo tarpu praktinį požiūrį į kompetencijomis grįstą ugdymą aptarė žinių ekonomikos forumo, asociacijos vadovas Arminas Varanauskas.
Kita labai aktuali ir daug klausimų kelianti tema „Įtraukusis ugdymas“. Šią temą analizavo VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto vadovė Prof. Giedrė Kvieskienė kalbėdama apie įtraukiojo ugdymo dinamiką ir kompleksiškumą, o VšĮ Abos centro vadovė Eglė Kairelytė Sauliūnienė atkreipė dėmesį į autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų įtraukimo į bendrą ugdymo sistemą: tikslų ir strategijų apžvalgą.
Antroje konferencijos dalyje dalyviai galėjo pasirinkti jiems aktualias darbo grupes ir dalyvauti jose pagal temas:
1. Ar pavyks? (Vadovų ir pavaduotojų darbo grupė), darbo grupės lektorius Gražvydas Kazakevičius, EDU VILNIUS projektų vadovas.
2. Kompetencijomis grįstas ugdymas mokykloje: kultūra, struktūros, procesai, aplinkos, darbo grupės lektorė Irma Kačiniauskienė, Prienų Žiburio gimnazijos direktorė.
3. Tobulėjimas per praktiką ir klaidas, (ne)baisu klysti. Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos dermė su ikimokyklinio ugdymo programa, darbo grupės lektorė Justina Zaleckienė, Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis” direktorė.
4. Fenomenų tyrinėjimu grįstas ugdymas (PhenoBL) apibrėžimas, naudos ir praktinis taikymas, darbo grupės lektorė Nomeda Kasperavičienė, švietimo ekspertė ir vadovėlių autorė.
5. Ugdymo programų pritaikymo autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ypatumai, darbo grupės lektorė Eglė Kairelytė Sauliūnienė, VšĮ Abos centro vadovė.
Konferencijos paskutinė dalis dalyvius kvietė į mokytojų, švietimo pagalbos specialistų metodinių priemonių ir stendinių pranešimų parodą. Elektrėnų „Ąžuolyno” progimnazijos informatikos vyr. mokytoja Lina Adomavičiūtė konferencijos dalyviams skaitė pranešimą apie „Dirbtinį intelektą (DI)”, o Elektrėnų „Versmės” gimnazijos informatikos mokytoja metodininkė Anelė Valentinavičienė pristatė DI naudojimo įrankius ir galimybes juos panaudoti mokytojo darbe. Dirbtinis intelektas sparčiai tobulėja, neišvengiamai ateina į mokyklas, atnešdamas ne tik galimybes, bet ir grėsmes.
Renginį moderavo komunikacijos specialistė, rašytoja, autorinės LRT laidos „Išpažinimai“ vedėja, Viktorija Urbonaitė.
Džiaugiamės, kad ši konferencija sulaukė didelio susidomėjimo ir apgailestaujame, kad negalėjome visų norinčių priimti.