SPC_dideslis_foto
2022 m. lapkričio 29 d. vyko Elektrėnų savivaldybės mokytojų konferencija „KOLEGIALAUS MOKYMOSI PATIRTYS VIEVIO GIMNAZIJOJE IR KITOSE SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“, kurią organizavo Elektrėnų sav. Vievio gimnazija ir Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Konferencija buvo įtraukta į Elektrėnų savivaldybės mokyklų metodinės tarybos 2022 m. veiklos planą, tad kvietė visus savivaldybės mokytojus, norinčius ir galinčius dalintis gerąja patirtimi. Į nuotolinę konferenciją prisijungė mokytojai iš Vievio gimnazijos, Kietaviškių progimnazijos, „Ąžuolyno“ progimnazijos ir kitų mokyklų. Konferencijoje dalyvavo 22 pranešėjai, kurie dalinosi gerąja patirtimi ir pristatė 16 pranešimų.
Konferencijai pasibaigus, dalyviai dėkojo ir dalinosi įžvalgomis: „Labai smagu matyti tiek daug vykdomų įdomių ir prasmingų veiklų. Didžiausia nauda mokytis iš praktikų. Naudingos mokytojų patirtys, kolegialaus mokymosi galimybių įvairovė. Įdomi projektinė veikla, integruojant kelis dalykus.“,Tai renginys, leidžiantis mokytojui pasidalinti savo atliktais darbais ne tik su savo mokyklos kolegomis, bet ir su kitų mokyklų mokytojais. Taip pat, suteikia galimybę paieškoti minčių ateities projektams.“
Mokytojams šis renginys aktualus ir naudingas, tad vildamiesi, kad ši konferencija turės gražią tradiciją vykti kasmet, jie nuoširdžiai dalinosi patarimais ir idėjomis, kaip būtų galima patobulinti renginį. Konferencijos dalyviai mąstė, kad ši konferencija galėtų vykti koncentruose, skirtingų dalykų mokytojams. Taip pat išreiškė lūkestį dėl pranešimo trukmės: „…Pastebėjau, kad daugelis mokytojų savo pranešimuose nemažai laiko skyrė teorijai, todėl jiems neužteko laiko praktiniams dalykams išdėstyti. O tai, kas praktiška, ir yra naudingiausia.“ Perimdami gerąją praktiką, mokytojai sustiprino kolegialų ryšį ir patobulino bendrąsias bei dalykines kompetencijas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams už dalinimąsi!