EŠPC_logotipas_neoficialus

2021 m. kovo mėn. Elektrėnų švietimo paslaugų centras kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacija (https://www.facebook.com/LKSasocijacija) akreditavo ir įgyvendino 40 valandų ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą tema „Mokinių ugdymo karjerai ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje” asmenims, atsakingiems už mokinių ugdymą karjerai, mokytojams ir kitiems pagalbos specialistams iš visos Lietuvos. Džiaugiamės kartu su seminarų dalyviais, kad tema aktuali, veiklos (paslaugos) reikalingos ir prasmingos mokiniams, o patobulintos mokytojų kompetencijos pagerins mokinių ugdymo karjeros paslaugų kokybę. Dėkojame profesionalioms LKSA lektorėms: Daivai Šilienei, Giedrei Valaitienei, Sandrai Grigaliūnaitei Četrauskienei ir Editai Mačiulskei.Po seminaro 2021 m. kovo 18 d. įvyko nuotolinis metodinis pasitarimas Elektrėnų savivaldybės mokyklų asmenims, atsakingiems už mokinių ugdymą karjerai (direktoriaus pavaduotojams, ugdymo karjerai veiklų koordinatoriams, koordinacinės grupės nariams), kurį organizavo Profesinio orientavimo koordinatorė Elektrėnų savivaldybėje A. Pupininkienė ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto vyr. specialistė L. Viktoravičienė. Pasitarimo metu buvo pristatyti Elektrėnų savivaldybės mokinių apklausos rezultatai apie profesinio orientavimo paslaugas mokyklose bei aptartos mokinių ugdymo karjerai prioritetinės kryptys, tikslai ir siekiai. Vienas svarbiausių dalykų šioje veikloje – kryptingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei tarp kolegų mokyklose, tad linkime to siekti visiems kartu ir kiekvienam atskirai ! Ačiū, kad esate ir kad jums rūpi mūsų vaikų ateitis !

Informaciją pateikė: profesinio orientavimo koordinatorė Elektrėnų savivaldybėje, Ala Pupininkienė