EŠPC_logotipas_neoficialus

Pastaraisiais metais Lietuvoje socialinio – psichologinio švietimo srityje vis daugiau dirbama su paauglėmis merginomis, kaip su atskira tiksline grupe. Šis darbas svarbus tuo, kad suteikia merginoms psichologinių ir socialinių įgūdžių, kuriuos naudodamos jos, reiškia savo poziciją, gali įsilieti į visuomenę, stiprinti sveikatą, atsakingai ir numatant pasekmes priimti sprendimus, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą.

2017 m. kovo–gegužės mėn. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė A. Sasnauskienė ir psichologė S. Ceslevičienė parengė ir vykdė projektą „Mergaičių programa“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Šeimos namuose gyvenančioms ir vaikų dienos centrą lankančioms mergaitėms.

„Mergaičių programa“ – suteikianti  būtinų gyvenimiškų žinių ir informacijos, paruošianti ateičiai ir savarankiškam gyvenimui.

„Mergaičių programos” tikslas – spręsti socialines problemas, kurios aktualiausios mergaitėms: socialinių, higienos įgūdžių ugdymas, lytinis švietimas, brendimas, ateities vizijos formavimas, sveika gyvensena. Programa ugdė ir stiprino savigarbą ir pasitikėjimą savimi, atsakomybę už save, savo gyvenimą ir ateitį, mokė apsaugoti save, savo teises, nebijoti paprašyti pagalbos, padėjo integruotis į visuomenę, tapti pilnavertėmis jos narėmis.

Pasirinkta projekto tikslinė grupė – Šeimos namų auklėtinės ir vaikų dienos centrą lankančios mergaitės. Šie vaikai, paaugliai, gyvenantys atskirai nuo savo tėvų arba priklausantys socialinės rizikos šeimų grupei, patenka į ypatingai didelės psichosocialinės rizikos grupę. Šie asmenys yra labiau psichologiškai pažeidžiami, daug greičiau ir dažniau įsiveliantys į delinkventines, nusikalstamas veikas, daug lengviau įsitraukiantys į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, turintys priklausomybių ir žalingų įpročių.

Todėl įgyvendinant šią programą, tikėtasi, sustiprinti mergaičių psichologinį atsparumą pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, pakoreguoti jų dažnai neigiamą ir iškreiptą savęs suvokimą, požiūrį į santykius su aplinkiniais, į seksualinį elgesį, suformuoti teigiamą požiūrį į savo ateitį, galimybes.

Projekto vykdymo laikotarpiu vyko 14 užsiėmimų, jų metu mergaitės mokėsi geriau pažinti save, savo jausmus, tinkamai išreikšti emocijas. Mokėsi kurti taisykles ir jų laikytis, bendradarbiauti, nebijoti kreiptis pagalbos.

Džiugu, jog ir atėjus tikram pavasariui, kuomet dūkti lauke daug smagiau, mergaitės noriai lankė užsiėmimus ir neskubėdavo išeiti. Paskutinio užsiėmimo metu pasidžiaugė, jog labiausiai joms patiko atlikti praktines užduotis. Dalyvės negailėjo šiltų žodžių šiai programai, jos teigė, kad programos metu daug bendravo ir bendradarbiavo, programa buvo įdomi, skatinanti išradingumą, praktiška ir naudinga, draugiška ir linksma.

Dėkojame grožio terapijos ir chirurgijos klinikai SUGIHARA už kosmetikos gaminius, kurie paskatins mergaites rūpintis savimi ir puoselėti moteriškumą. Taip pat dėkojame Elektrėnų šeimos namų psichologei Dianai Mikalajūnei ir būrelio vadovei Neringai Ščetininei už pagalbą įgyvendinant dalį veiklų.

Projektas „Mergaičių programa“ finansuotas Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė ir psichologė Sandra Ceslevičienė,

programos rengėjos ir vykdytojos