EŠPC_logotipas_neoficialus

2016 m. gruodžio mėn. 5 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginėje  psichologinėje tarnyboje vyko paskutinė metodinių renginių ciklo metodinė diena Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams.

Šios metodinės dienos tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių atstovams suteikti reikalingų žinių apie vaikų klausos sutrikimus, jų atpažinimą, įvertinimą, ugdymąsi bei švietimo pagalbą.

Metodinėje dienoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė ir surdopedagogė Ilona Bliakevičienė.

Lektorės pateikė naudingos informacijos apie klausos sutrikimus ir jų atpažinimą bei apie vaikų, turinčių klausos sutrikimų ugdymąsi. Daiva Burkauskienė plačiau papasakojo apie kochlearinės implantancijos naudą bei pedagoginės pagalbos ypatumus. Surdopedagogė Ilona Bliakevičienė kalbėjo apie klausos sutrikimų turinčių mokinių ugdymosi specifiškumą bei trumpai pristatė ugdymo programas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.

Metodinės dienos dalyviai su Lietuvos  kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistėmis turėjo galimybę konsultuotis ir aptarti individualius atvejus.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  ugdymo centro specialistėmis D. Burkauskienei ir I. Bliakevičienei už pasidalijimą teorinėmis ir praktinėmis žiniomis bei padovanotus informacinius leidinukus ir lankstinukus.

 

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro direktorės pavaduotoja

Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai organizuoti – logopedė Asta Lauciuvienė