EŠPC_logotipas_neoficialus

2016 m. spalio mėn. 31 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginėje  psichologinėje tarnyboje vyko metodinė diena Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams.

     Šios metodinės dienos tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams ir specialistams suteikti žinių, kaip laiku atpažinti, įvertinti ir suteikti reikalingą pagalbą vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų.

     Metodinėje dienoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistės: švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja J. Maskoliūnienė ir tiflopedagogė D. Taurienė. Lektorės pateikė naudingos informacijos apie dažniausius regėjimo sutrikimus ir jų atpažinimą. Tiflopedagogė D. Taurienė kalbėjo apie regėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymosi sunkumus ir apie pedagoginę pagalbą. J. Maskoliūnienė pristatė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro konsultavimo, įvertinimo ir švietimo pagalbos teikimo paslaugas.

       Metodinės dienos dalyviai su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistėmis turėjo galimybę konsultuotis ir aptarti individualius atvejus.

      Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistėmis J. Maskoliūnienei ir D. Taurienei už dalyvavimą metodinėje dienoje, kurios metu mūsų savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai ir specialistai ne tik praplėtė žinias apie silpnaregių (aklųjų) vaikų ugdymą, bet ir aptarė konkrečias bendradarbiavimo galimybes.

 

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro direktorės pavaduotoja,

Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai organizuoti – logopedė Asta Lauciuvienė